Lijst Vuur: schijnverdeeldheid U-raad met komst nieuwe partij

Ashley en Stephan van de nieuwe partij UUinActie

Utrecht is de eerste en voorlopig enige stad waar actiegroep WOinActie probeert zetels in de Universiteitsraad te bemachtigen. Rechtenstudent Stephan Verhulst en student Nederlands Ashley van Driel hebben daar het initiatief voor genomen. Ashley: “Vanuit WOinActie zijn we al lang bezig om de politiek te bewegen tot meer investeringen in het onderwijs om op die manier onder andere de werkdruk en stress te verlagen. Maar niet alleen de onderwijsminister heeft daar invloed op. Ook het College van Bestuur van de universiteit speelt daarin een grote rol. Daarom denken we dat we het beste iets aan de werkdruk kunnen doen door ons geluid te laten horen binnen de medezeggenschap.”

Een lijst voor studenten en medewerkers
UUinActie richt zich op dit moment alleen op de Universiteitsraad, omdat Stephan en Ashley denken dat zij op centraal niveau het meeste gedaan kunnen krijgen om de werkdruk te verlagen. Opvallend is dat de partij wil meedoen aan zowel de verkiezingen voor de student- als medewekersgeleding van het medezeggenschapsorgaan. Hiertoe komt er een aparte lijst voor medewerkers en een aparte lijst voor studenten. Op dit moment is er geen partij die voor zowel met studenten als docenten in de raad zit. Stephan: “Af en toe lijkt er een clash te zijn tussen studenten en medewerkers in de raad, terwijl er juist veel problemen zowel bij medewerkers als studenten spelen. Want als docenten een hoge werkdruk ervaren, dan krijgen studenten minder goed onderwijs. Zulke problemen moeten daarom in onze optiek opgelost worden door een samenwerking tussen studenten en docenten.”

Kritiek van Vuur
De Utrechtse U-raadspartij Vuur ‘betreurt’ de beslissing van WOinActie om een eigen medezeggenschapsfractie op te richten, schrijft de partij in een persbericht. “Als vereniging heeft Vuur actiegroep WOinActie dit academisch jaar zoveel mogelijk geprobeerd te ondersteunen. In de Universiteitsraad heeft de fractie er onder andere voor gezorgd dat het College van Bestuur busvervoer regelde voor de landelijke stakingen. Het is daarom spijtig te vernemen dat de Utrechtse afdeling van WOinActie eenzijdig de samenwerking met Vuur opzegt.”

Het tweetal van UUinActie zegt blij te zijn met de inzet van Vuur bij WOinActie. “Dat we als UUinActie een geluid willen laten hoor binnen de Utrechtse medezeggenschap, betekent niet dat we op nationaal niveau niet met elkaar kunnen samenwerken. Dat Vuur het echter interpreteert als een breuk vinden wij erg jammer.”

Toch zegt Vuur het gedachtegoed te blijven ondersteunen en de rode vierkantjes niet aan de wilgen te hangen. Juist omdat de Universiteitsraadspartij het gedachtegoed van WOinActie deelt, is lijst Vuur teleurgesteld over de oprichting van UUinActie. Fractievoorzitter Ingrid Weerts: “We zijn bang dat de oprichting van de nieuwe partij niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van de medezeggenschap. UUinActie heeft immers, naar verwachting, dezelfde standpunten als Vuur.” Om die reden fuseerde de partij eerder met lijst Helder.

“Er zullen vast standpunten overeenkomen”, beaamt Stephan. Hij denkt dat UUinActie met name op het gebied van duurzaamheid en diversiteit raakvlakken heeft met de PvdUS en Vuur.  “Maar de overlap op die vlakken is geen reden om geen partij te beginnen. Wij zijn ervan overtuigd dat UUinActie nodig is omdat er ook standpunten zijn die nu niet vertolkt worden de andere partijen”, aldus Ashley. “We streven actief naar een transparant bestuur, bijvoorbeeld in de vorm van een verkozen rector magnificus. Specifiek voor studenten vinden wij het van belang dat er een verschuiving plaatsvindt van kwantitatieve output naar kwalitatieve output: het moet niet om een te becijferen kunstje gaan, maar om begrip van en creatief omspringen met de stof.”

Activistisch
Ingrid van lijst Vuur vreest dat UUinActie activistischer is in het verkondigen van dergelijke standpunten dan de huidige U-raadspartijen en dat dit het debat niet ten goede komt. “Als je tegenover het College van Bestuur zit, is het nog maar de vraag of je op die manier iets voor elkaar krijgt. Bij Vuur merken we dat we veel voor elkaar krijgen door mee te denken met het bestuur. De universiteitsraad is immers een vorm van medezeggenschap, en geen vorm van zeggenschap”, benadrukt Ingrid.

Volgens Stephan en Ashley is het echter allerminst de bedoeling om te schreeuwen. Ashley: “Dat we een kritisch geluid willen laten horen, betekent niet dat we alleen maar ‘nee’ zullen roepen. Als een plan goed is, stemmen we er wel mee in.” Maar, voegt Stephan toe, “op dit moment wordt er eigenlijk te makkelijk ingestemd met voorstellen. Partijen maken eigenlijk geen gebruik van de mogelijkheid om dingen tegen te houden. Dat vinden ze te heftig dus maken ze daar geen gebruik van.”

Van 20 tot en met 22 mei kunnen studenten en medewerkers stemmen voor de universiteitsraad, de dienstraden en de faculteitsraden.

 

Advertentie