Locatie Janskerkhof 12 per direct gesloten vanwege asbest in stofmonsters

Een asbestcontrole op Janskerkhof 12, het Molengraaff Instituut van privaatrecht met ruim 100 medewerkers, toont een concentratie asbest aan in stofmonsters. Een nader onderzoek is nodig en tot die tijd wordt het monumentale pand voor alle medewerkers vanaf vandaag gesloten.

Medewerkers van het Molengraaff Instituut zijn dinsdagmiddag geïnformeerd dat ze in ieder geval deze week niet meer terug kunnen naar hun werkplek. Het College van Bestuur ontving op maandag 17 oktober een rapport waarin staat dat er een concentratie van kleef/stofmonsters is aangetroffen bij een asbestinventarisatieonderzoek. Deze concentratie levert een mogelijk gevaar op voor verdere verspreiding van asbest. Dat is de reden dat het college vandaag, in overleg met de decaan Annetje Ottow, heeft besloten het pand te sluiten om verder onderzoek te doen. Volgens de universiteit is de concentratie zo laag dat er geen acuut gezondheidsrisico is voor de medewerkers.

Het bestuur wijst erop dat er geen echte asbest is gevonden. De stofmonsters die wel gevonden zijn, zijn steekproefsgewijs genomen. Daardoor is het onduidelijk wat dat betekent voor de rest van het gebouw. Om geen risico te nemen, heeft de universiteit besloten per direct een grondig onderzoek te doen. Het streven is om volgende week maandag meer zicht te hebben op de situatie.

Tot die tijd kunnen de medewerkers niet meer terecht op hun werkplek. Ze kunnen werken op de zolderverdieping van Janskerkhof 3 of thuis werken. Vanaf maandag 24 oktober komt er een tijdelijke alternatieve werkplek voor medewerkers beschikbaar. Die werkplek blijft gehandhaafd tot het pand aan Janskerkhof 12 het sein veilig krijgt.

Janskerkhof 12 is een huurpand. In 2006 is het pand gerenoveerd en gesaneerd. Het gebouw is toen ‘asbestvrij’ opgeleverd. In mei 2016 is wel in een kopieerruimte asbest aangetroffen. Die ruimte is volgens de voorschriften gesaneerd en op dat moment leek er in de luchtmonsters geen asbest te zitten. De universiteit had de huurder deze zomer gevraagd een asbestinventarisatie te doen. 

Advertentie