LSVb: Studenten met long covid niet overal goed geholpen

Foto: Pixabay

Het is niet bekend hoeveel studenten langdurig ernstige klachten hebben na een coronabesmetting, schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken in antwoord op vragen van D66. Maar LSVb-voorzitter Ama Boahene vermoedt dat het om “een grote groep” gaat.

Die studenten worden, als het goed is, geholpen bij studievertraging en ze kunnen financiële ondersteuning krijgen uit het profileringsfonds. Daarmee vallen ze onder het “algemene beleid ten behoeve van studenten met (langdurige) ziektes die de studievoortgang belemmeren”, schrijft de minister.

Onzekerheid
De LSVb is niet tegen maatwerk, legt Boahene uit. “Maar dan moet het wel goed gaan.” En dat is volgens haar niet overal het geval. “Het is zorgelijk dat het afhankelijk is van wáár je studeert hoe goed je geholpen wordt. Het zorgt voor veel onzekerheid”, zegt Boahene.

De vakbond hoort bijvoorbeeld dat studenten met long covid in eerste instantie het onderwijs wel op hun eigen tempo mogen volgen, maar dat het begrip ook weer snel kan verwateren. “Op een geven moment wordt weer verwacht dat studenten weer helemaal meedraaien en hun deadlines halen, terwijl ze daar nog helemaal niet klaar voor zijn.”

Volgens Boahene moeten ze “door veel hoepels springen” om de juiste ondersteuning te krijgen. “Studenten worden niet altijd serieus genomen. Ze moeten bijvoorbeeld bewijzen dat ze ziek zijn, terwijl dat niet altijd goed zichtbaar is.”

Hou ze erbij
Daarnaast weten studenten vaak niet dát er hulp is, ziet ze. “Maar vijf procent van de studenten weet van het bestaan van het profileringsfonds af, dus dan maakt ook lang niet iedereen er gebruik van.” De instellingen moeten studenten volgens Boahene beter voorlichten over welke hulp ze kunnen krijgen. “Dan hoeven ze misschien niet helemaal uit te vallen. Zoek oplossingen en hou ze erbij.”

Voormalig onderwijsminister Van Engelshoven vroeg zich dit najaar af of instellingen gul genoeg zijn met het verlenen van financiële ondersteuning via het profileringsfonds. De koepelorganisaties van universiteiten en hogescholen deelden die zorgen niet.

Advertentie