Mag de nieuwe burgemeester van Utrecht UU'er blijven?

Jan van Zanen (voor de vrouw in het rode jasje) in het cortège tijdens de opening van het Academische Jaar in Utrecht

Lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht Jan van Zanen wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht. Of hij de twee functies mag blijven combineren, is nog niet duidelijk.

Per 1 januari 2014 wordt de Utrechtse burgervader Aleid Wolfsen opgevolgd door Jan van Zanen. VVD’er Van Zanen is nu nog de eerste burger van de gemeente Amstelveen en onder meer lid van de Raad van Toezicht van de UU.

De Raad van Toezicht controleert het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. De RvT bestaat uit vijf personen. Van Zanen werd in 2011 lid. Zijn lidmaatschap had toen het vertrek van Rien Meijerink als voorzitter van de RvT tot gevolg.

Meijerink vertrok omdat staatssecretaris Zijlstra zijn partijgenoot Van Zanen verkoos boven de drie kandidaten die Utrecht naar voren  had geschoven. Meijerink was het oneens met deze gang van zaken,

Zijlstra werd ervan beschuldigd zijn partijgenoot voor te trekken. De twee kennen elkaar goed. Toen Zijlstra in 1998 in de gemeenteraad van Utrecht kwam, was Van Zanen net voor de VVD wethouder van Utrecht geworden. Deze functie bekleedde Van Zanen tot 2005. Hij was wethouder van financiën en economische zaken. In 2005 werd Van Zanen burgemeester van Amstelveen.

Pas als het kabinet de voordracht van Van Zanen heeft goedgekeurd, zal duidelijk worden of hij lid van de Raad van Toezicht mag blijven, zegt een woordvoerder van de UU. Op dat moment worden alle nevenfuncties van de VVD’er bekeken. Als er sprake is van belangenverstrengeling dan worden daar conclusies aan verbonden.

Mocht Van Zanen zijn functie bij de RvT neerleggen, dan zijn er per januari 2014 twee posities vacant in de RvT. Ook Caroline Princen verlaat de raad. Dit vanwege de zogeheten Code van goed bestuur. De nieuwe collegevoorzitter van de UU, Marjan Oudeman,  is lid van de Raad van Toezicht van de ABN-Amro waar Princen in de Raad van Bestuur zit.

Advertentie