Meer dan 1400 handtekeningen onder petitie tegen Duisenberg

De petitie is gisteren, gelijktijdig met de opening van het academische jaar, gelanceerd door de actiegroep ReThink UvA. Deze actiegroep verzette zich eerder tegen het beleid van de Universiteit van Amsterdam. Het steekt de wetenschappers vooral dat Duisenberg als Tweede Kamerlid pleitte voor een onderzoek naar de politieke kleur van wetenschappers, maar ook andere standpunten nemen ze hem kwalijk.

Einde aan 'pretstudies'
Zo vindt hij dat populaire ‘pretstudies’ moeten verdwijnen. “Als de kaartenbakken van het UWV vol zitten met een studie, dan moet je toch gaan kijken naar het aanbod. Dat doen we al bij nieuwe studies, maar dat willen we nu ook gaan doen bij bestaande opleidingen.”

Ook wilde Duisenberg de opbrengsten van het leenstelsel deels reserveren om de problemen bij de technische universiteiten op te lossen. Dat leverde zijn partij veel kritiek op: zouden studenten van alle opleidingen niet evenveel moeten profiteren van de extra investeringen in het onderwijs?
De makers van de petitie stellen dat hij niet de geschikte persoon is “om te vechten voor echte autonomie voor de universiteiten en hogescholen van dit land. Hij mist de geloofwaardigheid en het draagvlak die vereist zijn om zijn nieuwe functie uit te oefenen.”

Kritiek op benoeming
Het is moeilijk na te gaan hoeveel van de bijna veertienhonderd ondertekenaars van de petitie daadwerkelijk bij de universiteit betrokken zijn. Sommigen werken aan de UvA als hoogleraar of docent, anderen lijken als buitenstaanders vooral tegen de VVD en het neoliberalisme te ageren. In het overzicht waarin de motivatie van sommige ondertekenaars te lezen valt, zijn ten minste drie medewerkers van de Universiteit Utrecht te vinden; van een junior assistent professor tot een docent en hoogleraar. 

De petitie is niet de enige uiting van kritiek op de benoeming. De centrale studentenraad van de UvA zei eerder dat de Amsterdamse universiteit de VSNU moest verlaten nu Duisenberg voorzitter wordt. De UvA heeft echter verklaard alle vertrouwen te hebben in Duisenberg en de oproep van de studenten “ter kennisgeving” aan te nemen. Ook universiteitenvereniging VSNU leek niet onder de indruk.

In kringen van bestuurders zijn weinig wanklanken te horen over de benoeming. Iedereen heeft Duisenberg gefeliciteerd met zijn benoeming en men gaat ervanuit dat hij de belangen van universiteiten zo goed mogelijk zal behartigen.

Advertentie