Mensenrechtencollege waarschuwt voor zwangerschapsdiscriminatie in hoger onderwijs

Jonge zwangere vrouw. Foto: Pixabay

Een student van de Haagse Hogeschool zakte in mei 2019 voor het laatste vak dat zij moest halen voor haar opleiding human resource management. De herkansing voor het vak stond een maand later gepland, op de dag na haar uitgerekende bevallingsdatum.

Om geen studievertraging op te lopen, vroeg de student de hogeschool om een extra herkansingsmogelijkheid in hetzelfde studiejaar. Maar dit verzoek werd afgewezen, waardoor ze haar opleiding uiteindelijk pas in september 2019 kon afronden.

De student ging in beroep bij het College van Beroep voor de Examens en werd daar in het gelijk gesteld: zwangerschap zou wel een gegronde reden zijn voor extra of vervroegde herkansingen. De Haagse Hogeschool heeft het collegegeld voor september vergoed.

Discriminatie
Toch is er sprake geweest discriminatie, oordeelt het College voor de rechten van de mens nu. De Haagse Hogeschool zou de student hebben benadeeld door haar geen extra herkansing te geven in hetzelfde studiejaar.

Het is soms onduidelijk van welke regelingen zwangere studenten gebruiken kunnen maken en bij wie zij daarvoor terecht kunnen, zegt het College. Daarom adviseert het hogescholen en universiteiten om deze regels zwart op wit te zetten.

Proefcollege
Het mensenrechtencollege boog zich deze maand ook over een klacht van een vrouw die in 2018 solliciteerde op een universitair docentfunctie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. De selectiecommissie nodigde haar uit voor een sollicitatiegesprek en het geven van een proefcollege. Hierop meldde de vrouw dat zij hoogzwanger was. Ze vroeg om uitstel.

De commissie was bereid om de datum van het gesprek te verplaatsen, maar hield met het oog op de naderende zomervakantie vast aan de datum van het proefcollege, schrijft Erasmus Magazine. De vrouw legde haar zaak voor aan het College voor de rechten van de mens, dat oordeelt dat de EUR heeft gediscrimineerd.

Eerder grijs
De universiteit zegt lering te trekken uit het voorval. Decaan Hub Zwart wil in de toekomst een ruimere vacatureplanning en meer vrouwen in sollicitatiecommissies. Wel benadrukt hij tegen Erasmus Magazine dat de vrouw pas laat in de procedure aangaf zwanger te zijn, waardoor uitstel van het proefcollege ingewikkeld werd. Pogingen van de faculteit om met de vrouw in gesprek te gaan, leverden ook niets op. Zwart noemt de uitspraak van het College daardoor “erg zwart-wit, terwijl de werkelijke casuïstiek eerder grijs is”.

Gezag
Een oordeel van het College voor de rechten van de mens is niet bindend, maar in de meeste gevallen worden de oordelen van het College opgevolgd. Wie een bindende uitspraak wil, of schadevergoeding, moet naar de rechter stappen.

Advertentie