discriminatie

Nieuws

Discriminatie, wangedrag…

Wat doen de raden van toezicht eraan, vraagt inspectie

Nieuws

Speurend naar fraude

Discriminatie door DUO erger dan gedacht

Nieuws

Uitspraak College voor de Rechten van de Mens

TU Delft discrimineerde premaster-student met handicap

Nieuws

Racisme en discriminatie in hoger onderwijs

Wat gebeurt er tegen, wil Kamer weten

Achtergrond

‘Dat buurtonderzoek was grote bullshit’

Fraudejagers DUO vangen vooral studenten met migratieachtergrond

Blog

Eerstegeneratiestudenten

Discriminatie begint op de basisschool