Minister eist maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van instellingen

Minister Bussemaker wil universiteiten en hogescholen kunnen sluiten als ze discrimineren. Maar ze gaat heus niet op de stoel van de rechter zitten, verzekert ze de Tweede Kamer.

Tandenknarsend moest minister Bussemaker toezien hoe de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam Armeniërs, Koerden en homo’s discrimineerde in de ene vreemde tweet na de andere. Ze stuurde de Onderwijsinspectie en kwaliteitsbewaker NVAO erop af, maar die konden niets doen.

Dus mogen de theologische bachelor- en masteropleiding van de IUR nog altijd erkende diploma’s uitreiken. Met een wetswijziging wil minister Bussemaker daar een einde aan maken. Als het aan haar ligt, moeten onderwijsinstellingen ‘maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef’ bij hun studenten aanwakkeren om erkend te blijven.

Een haatzaaiende rector is dan genoeg om een universiteit of hogeschool uit het Nederlandse stelsel van hoger onderwijs te zetten. Bussemaker zal niet aarzelen om dit nieuwe middel tegen de IUR in te zetten, benadrukte ze meermaals.

Ook de Tweede Kamer spuwde vuur om alle uitlatingen van de IUR-rector, maar toen het wetsvoorstel er eenmaal was, kregen sommige partijen toch bedenkingen. Moest de politiek zich hier wel mee bemoeien? Gaat de minister niet op de stoel van de rechter zitten?

In antwoord op schriftelijke vragen probeert minister Bussemaker de Kamer gerust te stellen. De overheid zal terughoudend zijn, belooft ze. Een onderwijsinstelling krijgt eerst de kans om zich van discriminerende uitspraken te distantiëren. Als de minister de erkenning toch intrekt, dan kan de onderwijsinstelling daar tegen in beroep gaan, “zodat het uiteindelijk aan de rechter is om te beoordelen of sprake is geweest van discriminatie”.

In één moeite door wil Bussemaker ook de termen universiteit en hogeschool beschermen, zodat malafide onderwijsaanbieders er niet straffeloos misbruik van kunnen maken. “Een voorbeeld van een instelling die zich volgens de nieuwe regels niet meer als universiteit mag presenteren, is de Islamitische Universiteit Rotterdam”, schrijft de minister. Want die instelling biedt alleen twee hbo-opleidingen aan.

Advertentie