Moeten alle universitaire panden toegangspoortjes krijgen?

Toegangspoortjes in het David de Wiedgebouw in De Uithof, foto DUB

De meeste universitaire panden van de UU zijn vrij toegankelijk. Dat past bij het open karakter van publieke gebouwen, vindt het College van Bestuur. Uit veiligheidsoverwegingen zijn laboratoria uitsluitend toegankelijk voor medewerkers met een pas en is bijvoorbeeld de energiecentrale waar de veiligheid het verbied om de deur voor iedereen open te laten, afgesloten.

Studentlid van de Universiteitsraad Peter Nafzger waarschuwt voor het spanningsveld dat het open karakter van de universitaire gebouwen met zich kan meebrengen. “Persoonlijk vind ik het niet nodig dat onbevoegden toegang hebben tot plekken die alleen bedoeld zijn voor medewerkers en studenten.”

De nadruk die de universiteit legt op digitale veiligheid moet volgens hem ook opgaan voor de fysieke veiligheid. Daarom vindt hij het een goed idee om de veiligheid van medewerkers en studenten te vergroten door alle panden met toegangspoortjes uit te rusten.  Al het bezoek dient zich te melden aan de receptie. De enige uitzondering maakt hij voor de universitaire bibliotheken en het Academiegebouw.

Je houdt ook mensen buiten die met minder mooie bedoelingen een pand betreden.

Peter vindt het een veilig idee als altijd bekend is wie zich in een bepaald universitair pand bevindt. Zeker in het huidige tijdsgewricht. “Als er brand uitbreekt en er is niet geregistreerd wie er zich in het pand bevinden, hoe weet je dan dat iedereen in veiligheid is?”, vraagt hij zich af met de krant in de hand met op de voorpagina de uitgebrande flat in Londen. “Maar niet alleen bij zulke calamiteiten is het prettig om te weten wie er in een bepaald pand is. Je houdt ook mensen buiten die met minder mooie bedoelingen een pand betreden.”

Hij denkt daarbij onder meer aan dieven voor wie in het Bestuursgebouw in De Uithof weleens wordt gewaarschuwd nadat een smartphone of portemonnee is gestolen. “Maar er kunnen natuurlijk ook ergere dingen gebeuren.”

Investeer in toegangspoorten.

Het universiteitsraadslid zou graag zien dat alle panden op den duur voorzien worden van poortjes die met de collegekaart of een medewerkerspas geopend kunnen worden. Zeker met de komst van de digitale collegekaart moet dat volgens hem eenvoudig te implementeren zijn. Bovendien, zegt hij, zijn er voorbeelden te noemen van andere grote publiek-private instellingen die werken met toegangspoorten zoals overheidsgebouwen en (zorg)verzekeraars.

Thema's als (brand)veiligheid komen vaak pas aan bod, wanneer zich calamiteiten voordoen, zegt Peter. “Pas dan wil men luisteren naar advies. Maar dat is te laat. Vooruit kijken en innoveren vind ik een beter alternatief. Investeren in toegangspoorten is een mogelijkheid, maar er zijn altijd meerdere ideeën te bedenken. In dit verband zou men geen compromissen moeten sluiten, maar strikt het oude gezegde moeten volgen; voorkomen is beter dan genezen.”

Ik ben geen voorstander van het afschermen van publieke gebouwen

Dat niet iedereen het met hem eens is, geeft hij toe. “Ik stelde de vraag voor een grotere beveiliging in de U-raadscommissie  aan collegevoorzitter Marjan Oudeman. Maar niet alle studenten in de raad zijn het met mij eens, en ik weet ook dat de meeste studenten het waarschijnlijk heel fijn vinden dat ze zonder hindernissen een onderwijsgebouw in en uit kunnen lopen.”

In Marjan Oudeman vond Peter overigens geen medestander. “Hoewel ik kan begrijpen dat we in onrustige tijden leven, ben ik geen voorstander van het afschermen van publieke gebouwen”, zei ze tijdens de commissievergadering. De veiligheid in panden wordt goed bewaakt. De brandveiligheid is op orde en er zijn protocollen voor het geval er zich een calamiteit voordoet of brand uitbreekt. Bij brand wordt een heel pand leeg geveegd door de bedrijfshulpverleners tot echt niemand meer in het gebouw is. Regelmatig zijn er ontruimingsoefeningen. Laatst nog in het Bestuursgebouw. Toen stond ik ook binnen no time met mijn tas buiten. Het pand was heel snel leeg.”

UU-beveiliging stoelt op mens, techniek en bewustwording

Afdelingshoofd FSC-Security van de UU Joost Petrusma bevestigt dat de universiteit het belangrijk vindt dat universitaire panden een open karakter hebben. Dat sommige panden alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde personen heeft te maken met veiligheid waarvoor de dienst eerst een risicoanalyse maakt. Ook delen van gebouwen zijn niet altijd voor iedereen toegankelijk. Als voorbeeld noemt hij het David de Wiedgebouw in De Uithof. “Je kunt het pand in, maar wil je naar de laboratoria dan moet je een pasje hebben om poortjes te kunnen openen.”

Volgens Petrusma stoelt de beveiliging van de UU op een combinatie van “mens, techniek en bewustwording”. Onder techniek worden bijvoorbeeld de camera’s bedoeld die bij ingangen hangen. Daarnaast zijn er de receptionisten en de medewerkers van Security die getraind worden om “afwijkend gedrag” te signaleren. “Maar alle medewerkers en studenten van de UU zouden oplettend moeten zijn”, zegt Petrusma. “De veiligheid van je werk- en leeromgeving is een verantwoordelijkheid van iedereen. Daar zou iedereen zich bewust van moeten zijn.”


 

Advertentie