Neerlandicus Thomas Vaessens wordt nieuwe decaan Geesteswetenschappen

Thomas Vaessens. fotograaf: Pascal Moors

Voor de benoeming van de nieuwe decaan van Geesteswetenschappen is het College van Bestuur uitgekomen op een oude bekende. Thomas Vaessens startte in 1987 met zijn studie Nederlands en specialiseerde zich in moderne letterkunde. Hij werd studentassistent, toegevoegd docent en ging daarna promoveren bij Wiljan van den Akker. Van den Akker was zelf 8,5 jaar decaan van Geesteswetenschappen.

Vaessens werd na zijn promotie nog universitair docent, maar verkaste in 2003 naar Amsterdam en werd daar in 2005 hoogleraar Moderne Letterkunde. Hij baarde opzien met zijn pleidooi voor meer maatschappelijk engagement in de literatuur. Hij publiceerde in 2009 het veelbesproken De revanche van de roman; literatuur, autoriteit en engagement.  In Amsterdam kreeg Vaessens ook managementtaken. Hij was onder meer voorzitter van het Departement Neerlandistiek, directeur van het Amsterdams Instituut voor Geesteswetenschappelijk Onderzoek (AIHR), facultair onderwijsdirecteur en vicedecaan onderzoek van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Ook was hij actief als Academic Director van de twee landelijke onderzoeksscholen het Huizinga Instituut en de Onderzoeksschool Literatuurwetenschap. Tevens is hij lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Creatief en onconcentioneel denker
In een profiel van hem in het Amsterdamse universiteitsblad Folia uit 2014 wordt Vaessens beschreven als iemand die  snel op zoek gaat naar de kern van een probleem en dan grote stappen zet. Het artikel citeert Geert Buelens, de Utrechtse hoogleraar Moderne Letterkunde:  “Thomas zet niet een bestaand getal ná de komma, maar een nieuw getal vóór de komma. Hij is iemand die de zaak in de kern aanpakt. Daarbij past ook zijn mentaliteit om grote stappen te willen zetten. Hij maakt een analyse en zet vervolgens een grote stap. Zo zit hij academisch, maar ook bestuurlijk in elkaar. Thomas is iemand die aan de knoppen wil zitten. Hij wil meedenken en meebepalen hoe de toekomst van zijn vakgebied eruit ziet.” Buelens en Vaessens zijn  volgens het artikel goede vrienden van elkaar.

Volgens Yra van Dijk, een neerlandica met wie hij regelmatig heeft samengewerkt, is Vaessens niet bang om verantwoordelijkheid te nemen en laat hij zich daarbij gelden als een creatief en onconventioneel. Zij zegt in Folia: “Besturen vindt hij leuk. Misschien omdat hij niet alleen een dromer is, maar vooral een doener. Hoe hoger het niveau waarop je bestuurt, hoe beter de bestuurders ook zijn, vertelde hij mij eens. Het gaat hem niet om de macht of zo, maar om de fascinatie voor onderwijs en onderzoek en de vraag hoe dat beter kan worden.” Daarbij is hij geen koele manager, zo staat in het profiel, als er sprake zou zijn van bezuinigingen heeft hij oog voor de mens en wil hij niet allemaal maar schuiven met poppetjes.

Expertise uit de volle breedte
In 2020 nam Vaessens afscheid van de UvA en werd decaan van de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit als hoogleraar Literatuur, Media & Cultuur. Lang is hij daar niet gebleven. Met zijn keuze voor Utrecht keert hij terug op het oude nest. “Deze benoeming is een eer”, zegt Vaessens in het persbericht van de universiteit. “Het is de ambitie van de UU om over de grenzen van de disciplines te zoeken naar oplossingen voor de grote maatschappelijke vragen van vandaag. Dat de geesteswetenschappen daarin cruciaal zijn, wordt momenteel in wetenschap en samenleving breed onderkend. Of het nou gaat om diversiteit en inclusie, om maatschappelijke polarisatie, om de effecten van nieuwe technologie op de samenleving, om publieke waarden in tijd van digitalisering, of om vraagstukken rond duurzaamheid en klimaat: expertise uit de volle breedte van de geesteswetenschappen is dringend gevraagd. De verbinding met partners binnen en buiten de instelling zal ruimte creëren voor nieuwe kansen en initiatieven.”

Vaessens is benoemd door het College van Bestuur. Collegevoorzitter Anton Pijpers zegt zich te verheugen op de samenwerking. “In Amsterdam heeft hij zich onder meer hard gemaakt voor  multidisciplinaire samenwerking in onderwijs en onderzoek. Dat sluit perfect aan bij ons Utrechtse profiel. Met zijn wetenschappelijke staat van dienst en zijn bestuurlijke kennis en ervaring is hij een grote aanwinst voor de faculteit en de universiteit als geheel.

Vaessens begint zijn decanaat op 1 april. Tot die tijd zal de huidige decaan Keimpe Algra de taken blijven vervullen.

Advertentie