Niet nu maar pas vanaf 2021 wordt het universitair terrein rookvrij

Een van de doorgangen naar het Leuvenplein in De Uithof, foto DUB

Vooruitlopend op landelijk beleid besloot de Universiteit Utrecht om in september 2019 de binnenstadscampus, De Uithof en International Campus geleidelijk rookvrij te maken. Vanaf dat moment mocht er al niet meer in de buitenlucht worden gerookt op het Leuvenplein in De Uithof, op het plein voor de Universiteitsbibliotheek en in de tuin achter de universitaire panden aan de Drift. Op andere plekken werden ook maatregelen ingevoerd zoals op het diergeneeskundeterrein. Rokers moesten of naar elders vertrekken of gebruik maken van de zogeheten rookabri of aangegeven rookplekken.

Niet veel later werd duidelijk dat hogescholen en universiteiten net als andere onderwijsinstellingen, verplicht werden om per augustus 2020 de campus rookvrij te maken. Van augustus tot en met december krijgen de instellingen de ruimte om aan het nieuwe beleid te wennen. Pas vanaf januari 2021 gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht houden en eventueel boetes opleggen aan instellingen. Een overtreding kan de universiteit een boete opleveren tussen de 600 en 4500 euro.

Uitstel door corona
Omdat de UU door de coronacrisis de handen vol heeft aan het in goede banen leiden van het onderwijs en het sluiten en weer openstellen van haar gebouwen, besloot de universiteit om haar campussen pas vanaf januari volgend jaar geheel rookvrij te maken. Dat betekent dat dan ook de rookabri’s dan zijn verdwenen. Er mag in de buitenlucht ook niet worden gerookt als de universitaire panden gesloten zijn. De universiteit is echter alleen verantwoordelijk voor de handhaving wanneer de panden geopend zijn. Hoe de universiteit de nieuwe regel wil gaan handhaven is nog onduidelijk.

Hoewel de grenzen tussen openbaar terrein en universitair gebied niet overal even duidelijk zijn, zegt Marjon van der Kaa van het Facilitair Service Centrum dat met borden wordt aangegeven wanneer je het rookvrije gebied betreedt. In overleg met de andere partners van het Utrecht Science Park en de provincie wordt besproken of ook de tram- en bushaltes in De Uithof rookvrij worden zoals bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis het geval is.

Geen rookcordon
Er zijn wel uitzonderingen op de rrokvrij-regel, zegt Van der Kaa. De UCU-studenten die op de International Campus wonen en de bewoners van De Uithof mogen in de directe omgeving van hun woning wel roken. Ook hier is echter een uitzondering op, zegt Van der Kaa: bewoners van Casa Confetti mogen niet op de stoep roken omdat dit pand te dicht op onderwijsgebouwen staat.

In de binnenstad moet ook op openbaar terrein rekening gehouden worden met het verzoek niet binnen zeven meter van de gevel van een universitair pand te roken. Daarbij gaat het om universitair beleid dat al langer bestaat. “In onze Code of conduct staat dat de UU voor een veilige en gezonde werk- en leeromgeving staat en dat we elkaar respectvol bejegenen. Het naar binnen kunnen gaan zonder door een rookcordon te moeten lopen, past daarbij.”

Vorig jaar organiseerde de UU voor rokende werknemers een cursus Stoppen met roken. Een dergelijke cursus wordt vanuit de universiteit niet meer aangeboden, zegt Van der Kaa. “Sinds 1 januari van dit jaar is het mogelijk om op eigen initiatief een cursus te volgen en de kosten te declareren bij de ziektekostenverzekering zonder dat dit voor rekening van het eigen risico komt. Daarnaast stelt de UU een beperkt aantal zelfhulpboeken beschikbaar voor medewerkers en studenten die willen stoppen met roken.”

Advertentie