Studentenbelangenbehartiger van Utrecht

Nieuw bestuur Vidius bekendgemaakt

Het nieuwe Vidius bestuur: Gijs Grimbergen, Kaj Meijboom, Yason Sinout en Lotte van Buuren. Eigen foto

De nieuwe voorzitter was eerder onder meer actief bij de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Met zijn mede-bestuursleden gaat hij de belangenbehartiging van Utrechtse studenten op het gebied van studentenhuisvesting, onderwijskwaliteit en andere zaken op zich nemen.

Vice-voorzitter van het twaalfde bestuur van de Utrechtse studentenvertegenwoordiger is Gijs Grimbergen, afgestudeerd aan de UU-opleiding Sociale Geografie en Planologie. Hij gaat zich richten op het huisvestingstekort voor Utrechtse studenten.

Hbo-student Vaktherapie Drama Kaj Meijboom is secretaris. Communicatiestudent Lotte van Buuren is penningmeester en is verantwoordelijk voor de ledenbinding.

Tags: vidius

Advertentie