Nieuw subsidievoorstel lijkt uitkomst voor zeilers en roeiers

Foto: DUB

De Shot-verenigingen (Spin, Histos, Orca en Triton) beklaagden zich vorige maand nog over de stroeve onderhandelingen met Mesa Cosa over een nieuw subsidiestelsel. Een eigen voorstel van de vier verenigingen was toen net afgewezen.

Korte tijd later kwam sportstichting Mesa Cosa zelf met een plan voor een nieuwe subsidieregeling. En dat lijkt bij de verenigingen in goede aarde te vallen.

Pijnpunten weggenomen
Zowel Mesa Cosa als de verenigingen willen de precieze afspraken in de regeling nog niet met DUB delen, omdat er binnen de verenigingen nog over gesproken moet worden.

Duidelijk is wel dat twee pijnpunten van de SHOT-verenigingen zijn weggenomen. De verenigingen worden niet langer gedwongen jaarpassen van sportcentrum Olympos af te nemen. En ze krijgen straks een ‘cash’ bedrag aan subsidie.

Op dit moment krijgen de verenigingen gratis sportkaarten van Mesa Cosa voor eerstejaars leden. De verenigingen wilden daarvoor geen extra contributie in rekening brengen, vooral omdat leden vaak geen gebruik maken van de sportfaciliteiten in De Uithof. Die voorzieningen hebben de roeiverenigingen immers zelf.

Alleen voor ouderejaars leden die een sportkaart van Olympos afnemen, krijgen de verenigingen werkelijk een subsidiebedrag van Mesa Cosa.

Voorstel wordt onderzocht
Volgens Olympos-directeur Cees Verhoef, die namens de sportstichting met de verenigingen onderhandelt, is er een nieuwe berekening gemaakt. De nieuwe subsidiebedragen in het voorstel van Mesa Cosa zijn volgens hem een stuk lager dan in eigen voorstel van de verenigingen zelf, maar hoger dan de subsidiebedragen die ze nu krijgen uitbetaald.

Verhoef: “Ons voorstel moet ook te verdedigen zijn naar andere sportverenigingen waarvan de leden wél betalen voor onze sportpassen. We kunnen de Shot-verenigingen dan niet eenzelfde subsidiebedrag per lid geven.”

Verhoef hoopt de nieuwe regeling voor vier jaar te kunnen vastleggen met automatische verlenging. De verenigingen hebben tot 1 juni de tijd om een beslissing te nemen.

Volgens Triton-fiscus Philippa Steensma gaan de verenigingen zich de komende weken buigen over de berekening die Mesa Cosa heeft gemaakt en over de verdere details van de regeling. Daarover zal nog nader overleg volgen met de sportstichting. Ook komt het onderwerp mogelijk op de agenda te staan van de ledenvergaderingen van de verenigingen.

Steensma: “Maar we zijn in ieder geval heel blij dat er na zoveel tijd een goed en concreet voorstel van Mesa Cosa is.”

Advertentie