U-raad heeft grote bezwaren

Nieuw verdeelsysteem bestuursbeurzen terug naar tekentafel

U-raad vergadering. Foto: DUB
Helen van Roij (midden), Stan Janse (links) en Claire Bruls (rechts) tijdens de U-raadsvergadering. Foto: DUB

De vraag voor uitstel tijdens de Universiteitsraadsvergadering kwam voor het universiteitsbestuur onverwacht. Tijdens een eerdere commissievergadering op 8 april leken er geen onoverkomelijke bezwaren te zijn over het nieuwe verdeelsysteem. Die houding is de afgelopen weken veranderd. De studentgeleding sprak met veel verschillende studentenorganisaties en zag grote nadelen van het vernieuwde verdeelsysteem.

Aan het nieuwe verdeelsysteem is twee jaar gewerkt. Utrechtse studentorganisaties vinden het huidige systeem niet-transparant, complex en arbeidsintensief. In de toekenning werd er onder meer gekeken naar het ledenaantal, het aantal en het soort activiteiten en hoe goed deze activiteiten werden bezocht.  

De Universiteit Utrecht (UU) en Hogeschool Utrecht (HU) kwamen daarom met een nieuw verdeelmodel dat transparanter is. In het nieuwe beleid wordt er nog maar naar twee criteria gekeken: het ledenaantal en het bezit van een verenigingsgebouw. De Hogeschoolraad (HSR) van de Hogeschool Utrecht stemde vorige week in met het vernieuwde kader. 

Ledenaantal
Helen van Roij, van de Partij van de Utrechtse Student (PvdUS) vroeg om uitstel van stemming. Ook studentleden van Vuur uitten hun zorgen tijdens de vergadering en wilden uitstel. De studentgeleding is nog steeds “verheugd” dat er een vernieuwd kader is, maar heeft ook “grote moeite met een aantal punten”. De partij is het er niet mee eens dat er alleen naar het ledenaantal wordt gekeken, omdat dit geen goede afspiegeling van de werklast van studentbestuurders zou zijn.

Daarnaast blijkt uit een eigen berekening van Van Roij dat er structureel zo’n 30.000 euro minder aan basissubsidie besteed wordt in het nieuwe systeem. In de nota van de universiteit werd dit niet genoemd. 

Stan Janse, ook van de PvdUS, licht het bezwaar verder toe: “Het ledenaantal is heel leidend, terwijl de werklast van verschillende verenigingen heel anders kan zijn. Een “aantal middelgrote verenigingen” gaat er in het nieuwe kader “hard op achteruit”. “ Het zijn “grote verschuivingen” in bestuursbeurzen. Het studentlid denkt dat met “een paar nuances” de toekenning eerlijker zou worden.

Verbaasd
Rector Henk Kummeling die zijn verbazing uitte over de veranderde mening van de studenten, wil van de studentgeleding horen wat precies de bezwaren en vragen zijn over het nieuwe verdeelmodel en wat de studenten willen aanpassen. 

Het universiteitsbestuur wil er voor de zomer een beslissing over nemen, omdat in het collegejaar 2025-2026 het nieuwe model moet worden ingevoerd. Anders blijft het huidige model van kracht. De korting op de basissubsidie is volgens de rector relatief makkelijk op te lossen. “Als het gaat over een bedrag van 30.000 euro komen we er wel uit.”  

De studentleden konden nog niet vertellen welke criteria er opgenomen moeten worden in de nieuwe toekenning van bestuursbeurzen, maar ze beloven snel met een plan te komen. 

Veel minder en veel meer
Uit eerder onderzoek van DUB over de gevolgen van het nieuwe verdeelmodel bleek dat de meeste verenigingen erop vooruitgaan, maar dat zeven studentenverenigingen, zoals de studentenvereniging voor internationale betrekkingen SIB, fors minder bestuursbeurzen en basissubsidie zouden krijgen. Een paar verenigingen, waaronder het Utrechtsch Studenten Corps, krijgen fors meer. 

Een aantal bestuurders van de getroffen verenigingen was ook bij de vergadering aanwezig. Ze zijn opgelucht dat de stemming is uitgesteld en er nog gesleuteld kan gaan worden aan het verdeelmodel, waarbij ze duizenden euro’s zouden verliezen.

Ook studentenbelangenbehartiger Vidius is blij dat “het CvB het huidige kader wil heroverwegen”, laat secretaris Levi Verbeek, die de vergadering volgde, weten. “We zien nog steeds een aantal fundamentele punten in het nieuwe kader waar nog geen gehoor aan is gegeven, zoals de keuze om enkel naar het ledenaantal te kijken. Hierbij worden koepelorganisaties, die geen leden hebben, geen duidelijkheid geboden.” 

Advertentie