Nieuwe decaan Ottow: 'Lang leve de faculteit'

Henk Kummeling draagt de voorzittershamer over aan Annetje Ottow

Met de overdracht van de voorzittershamer en de decanenfiets werd Annetje Ottow officieel de nieuwe decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie. Ottow: "Universiteiten zijn vaak naar binnen gericht, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor wat er buiten gebeurt."

"Lang leve de faculteit!” Met die woorden besloot Annetje Ottow haar korte toespraak tijdens de overdracht van het decanaat op donderdag 28 augustus. Zij wil zich profileren als ambassadeur van de faculteit.

Haar voorganger Henk Kummeling overhandigde haar de voorzittershamer en de dienstfiets die alle decanen vorig jaar hadden gekregen als nieuw onderdeel van hun decanenuitrusting. “De hamer moet je nooit gebruiken, de fiets wel”, was de toelichting. “Dat het een herenfiets is, lijkt misschien een probleem, maar wat je moet doen is de fiets uitlenen. Dat deed ik ook.”

Annetje Ottow zou eigenlijk het nieuwe departementshoofd worden van Rechtsgeleerdheid, maar voordat zij was aangesteld maakte decaan Kummeling bekend de voorzittershamer te willen neerleggen. Ottow schoof een bestuursstoel door.

In haar toespraak lichtte Ottow één zin uit het nieuwe strategische plan van de faculteit waarin gerefereerd wordt aan de verantwoordelijk die de faculteit voelt voor de inrichting van de samenleving. “De buitenwereld legt de lat hoog.” Het contact met die buitenwereld is belangrijk, stelt ze. “Openheid ontbreekt aan universiteiten. Ze zijn vaak naar binnen gericht, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor wat er buiten gebeurt. We moeten buiten naar binnen halen.” Met recht, economie en bestuur heeft de faculteit drie maatschappelijke terreinen bij de hand die bij uitstek geschikt zijn om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, zei ze.

Ottow wil de samenhang tussen de drie disciplines verder versterken door nog meer dan nu gebeurt “in elkaars keuken te kijken, samen te werken en dat te laten zien aan de buitenwereld. Multidisciplinaliteit heeft de toekomst.”

Daarbij blijft het streven naar hoge kwaliteit en integriteit. “Maar onderwijs en onderzoek blijft mensenwerk. Laten we oog houden voor de menselijke maat.

Nieuw bestuur Rebo-faculteit
De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie heeft sinds het nieuwe collegejaar een vernieuwd bestuur.

Sinds 1 september is Annetje Ottow de nieuwe decaan en treedt Ton Hol toe tot het bestuur als hoofd van het departement Rechtsgeleerdheid. Maarten van Bottenburg trad vorig jaar september toe toen hij hoofd van het departement Bestuur & Organisatiewetenschap werd. Ook Janneke Plantenga blijft deel uitmaken van het bestuur sinds zij op 1 september 2011 hoofd van het departement Economie werd. De nieuwe studentassessor is Joël Wieme.

Oudgediende in het bestuur is Eline den Boer die in 2008 directeur van de faculteit werd. Zij gaat van 15 september tot 28 januari 2015 met sabbatical en wordt in die periode vervangen door Annie Tummers (nu zakelijk directeur van het departement Rechtsgeleerdheid).

 

 

Advertentie