Nieuwe huiskamer voor Uithof-studenten komt eraan

De tijdelijke huiskamer voor studenten in het Utrecht Science Park komt op de plek waar tot vier jaar geleden De Vagant stond. Foto DUB uit 2016.

Binnen een aantal maanden moeten studenten in De Uithof terecht kunnen in deze nieuwe huiskamer. Op dit moment denkt een projectgroep na over wat er precies nodig is voor een gezellige ontmoetingsplek voor studenten van alle UU-opleidingen in het science park. Ook over de naam, het uiterlijk en de sfeer van het tijdelijke studentengebouw moet een besluit worden genomen. Wordt het bijvoorbeeld een hippe strandtent of een strak modern optrekje?

Dat laat directeur Vastgoed & Campus Eddie Verzendaal weten naar aanleiding van vragen van DUB. Voorlopig gaat het volgens hem om een voorziening die twee tot vier jaar mag blijven staan. Daarvoor zal binnenkort een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente.

In de komende jaren gaat de universiteit nadenken over een structurele voorziening, meldt Verzendaal. Waar op het Utrecht Science Park die permanente huiskamer voor toekomstige generaties studenten komt te staan, is volgens hem nog onbekend. “Maar dat we als universiteit zoiets nodig hebben, is duidelijk.”

Binding met mede-studenten
Al jaren vragen studenten om een plek waar ze elkaar informeel kunnen ontmoeten. Ruimten waar studenten gezellig kunnen samenkomen, zijn immers dun gezaaid in De Uithof. De afgelopen tijd nam dat aantal nog verder af. Door de groei van het aantal studenten moeten steeds meer locaties als onderwijsruimte worden ingericht.

Daarbij komt dat in de afgelopen twee coronajaren studenten vaak aangaven het moeilijk te vinden om binding met hun opleiding en hun medestudenten te behouden. Verschillende onderzoeken duiden op vereenzaming en een stijging van mentale problemen.

Merel Dekker, studentassessor van het UU-bestuur, is een van de drijvende krachten achter de nieuwe studentenhuiskamer. Zij hoopt dat studenten straks een plek hebben waar “ze even kunnen lunchen als ze moeten wachten op een volgend college”. Daarnaast moeten studieverenigingen er activiteiten kunnen organiseren. “Die zijn nu vaak gebonden aan openingstijden van de universitaire gebouwen en de verplichte afname van de catering.”

Weemoed
Vooral studenten van Bètawetenschappen en Geowetenschappen drongen de afgelopen periode aan op een ruimte voor sociale activiteiten. Tot vier jaar geleden hadden de studieverenigingen de beschikking over ‘De Vagant’ toen het Minnaertgebouw werd gerenoveerd. In dat houten gebouw konden ze samenkomen en bijeenkomsten organiseren. Ouderejaars denken met weemoed terug aan de barbecues op het grasveld.

Toen de renovatie achter de rug was, werd De Vagant gesloopt. Protesterende studenten kregen te horen dat ze in het vervolg gebruik konden maken van de mezzanine boven de toenmalige kantine in het Minnaert. Beide zijn inmiddels onderwijsruimten geworden. Zelfs het faculteitsbestuur van Bètawetenschappen schaarde zich dit najaar achter de oproep van studenten om De Vagant weer in ere te herstellen.

Merel Dekker: “Er moeten natuurlijk voldoende onderwijszalen beschikbaar zijn, maar het is óók belangrijk dat studenten ergens gezelligheid vinden en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Nu studenten vanwege corona niet kunnen samenkomen op de kleine bestuurskamers heeft de UU de kantines opengesteld voor studenten die willen samenkomen. Dat werkt heel goed. Maar het is niet voldoende.”

Plan van de baan
Toen het UU-bestuur vier jaar geleden besloot De Vagant te slopen, ging dat al gepaard met de belofte dat er gezocht zou worden naar een alternatief dat de sociale functie van De Vagant kon overnemen.

Daarna bleef het lang stil. Kort voor het uitbreken van de coronacrisis twee jaar geleden werd bekend dat Uithof-studenten een eigen huiskamer zouden krijgen op de plek van het Aardwetenschappengebouw dat afgebroken wordt.

Maar dat plan is inmiddels van de baan, zegt V & C-directeur Verzendaal. De verwachting is dat er de komende jaren veel bouwactiviteiten plaats gaan vinden in dat gebied. De bètafaculteit zit zeer om ruimte verlegen. “Bovendien ligt die locatie voor heel veel studenten behoorlijk uit de route.”


Zo zag het interieur van De Vagant eruit. Foto DUB.

Geen bar, wel een koffieautomaat
Om toch al op korte termijn iets voor studenten op het science park te kunnen doen, kwam de oude locatie van De Vagant voor het Koningsbergergebouw weer in beeld. Alle benodigde voorzieningen en aansluitingen zijn daar nog aanwezig.

“Maar het moet nu een ontmoetingsplek worden voor álle studenten, niet alleen voor geo- en bètastudenten”, benadrukt Verzendaal. Hij hoopt dat de studieverenigingen samen een belangrijke rol kunnen spelen in de exploitatie en het beheer van de ruimte. Het nieuwe projectteam moet daar een organisatievorm voor vinden.

Het is volgens Verzendaal niet de bedoeling dat er een bar (“wel een koffieautomaat”)  komt waar alcohol geschonken wordt of dat het een feestlocatie wordt, maar borrels in de avonduren zouden volgens hem tot de mogelijkheden moeten behoren.

De tijdelijke huiskamer wordt gefinancierd vanuit de zogenoemde NPO-gelden die het rijk ter beschikking heeft gesteld aan universiteiten. Een deel daarvan is bedoeld om het studentenwelzijn te bevorderen. Vorige maand kwam de UU met een plan voor de besteding van die gelden. Nu maar hopen dat de coronasituatie dit voorjaar fysieke ontmoetingen weer mogelijk maakt.

Nu ook ruimte voor studieverenigingen in Kruytkantine en café van Parnassos

Om studieverenigingen te helpen die vanwege de coronamaatregelen geen leden kunnen ontvangen, besloot de UU al eerder de kantines beschikbaar te stellen voor studenten die elkaar wilden ontmoeten. Voor verenigingen van de bètafaculteit bood dit weinig soelaas, omdat de Minnaertkantine is omgebouwd tot onderwijsruimte.

Om die reden is nu besloten om de kantine van het Kruytgebouw te openen als ontmoetingsplek. Daar was ook onderwijs gepland. Studieverenigingen kunnen nu in het Kruyt met hun leden afspreken.

Daarnaast kunnen studieverenigingen in de binnenstad deze maand een timeslot in de ochtend of middag reserveren in het café van cultuurcentrum Parnassos aan de Kruisstraat. Daar kunnen maximaal 50 studenten terecht en er is gratis koffie en thee. Bij Parnassos is een geldige qr-code verplicht.

Het was al de bedoeling dat het Parnassos CultUUr Café zou worden opengesteld voor studenten om samen te komen. Daarvoor worden de NPO-middelen van het Rijk ingezet die bedoeld zijn om het studentenwelzijn in coronatijd te bevorderen. Nu zijn er vanwege de huidige coronasituatie nieuwe regels voor het gebruik van het café opgesteld.

Studenten kunnen ook in het nieuwe jaar terecht in het café. Op welke manier is afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 

Advertentie