Bijeenkomst over meer inspraak en betrokkenheid

Nieuwe ‘Woonbestuurvereniging’ op de bres voor voorzieningen en welzijn USP-bewoners

Frenk Out woonbestuurvereniging Foto: Marco van Stralen
Voorzitter van de Woonbestuurvereniging Frenk Out tijdens de opening van de bijeenkomst. Foto: Marco van Stralen

De vier woonbesturen van de Cambridgelaan, de Bisschoppen, Casa Confetti en de Johanna maakten de nieuwe naam vorige week woensdag bekend. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst met de SSH, de studentenhuisarts, wijkadviseurs, raadsleden, sociaal werkers en vertegenwoordigers van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. 

Tijdens de bijeenkomst vroegen de woonbesturen om meer inspraak voor studenten in de ontwikkelingen op het USP en om een betere communicatie tussen de verschillende partijen. Als voorbeeld werd eerder de communicatie rondom grote evenementen als de marathon genoemd. 

DUB doet verslag van de bijeenkomst en de ludieke onthulling van nieuwe samenwerking van de woonbesturen.

Niet gehoord
De bijeenkomst wordt stipt om 19.30 uur geopend door de voorzitter van de woonbesturen Frenk Out in een volle zaal in centrum Gezond en Wel van de HU aan de Bolognalaan. 

Volgens Out vinden de bewoners van het USP dat zij niet of nauwelijks gehoord worden bij besluiten over het gebied waar zij wonen. Bovendien kampen de bewoners met verschillende problemen die snel aangepakt moeten worden. 

Eén van die problemen is eenzaamheid. Emile Ponson, bewoner van Wooncomplex Casa Confetti en één van de vertegenwoordigers van de Woonbestuurvereniging, deelde zijn eigen ervaring hiermee. 

Ponson: “Het is er allemaal hier op het USP, behalve vrienden. Er zijn collegezalen, sport- en eetfaciliteiten, ontmoetingsplekken, maar de mensen zijn verschrikkelijk eenzaam. We wonen in ons eentje in onze studio’s, iedereen is op zichzelf en we kennen onze buren niet. Het lijkt alsof eenzaamheid in de cultuur van De Uithof zit. De SSH, de UU en Stichting Utrecht Science Park lijken te vergeten dat wij hier met zijn vierduizenden wonen. Het is bijzonder moeilijk om hulp te vinden en iets te organiseren. Ik vind dat we meer met elkaar moeten praten, integreren, nader tot elkaar te komen. Daarom ben ik hier.”

Na zijn verhaal gaan de aanwezigen uitelkaar om te praten over de thema’s ‘inspraak en evenementen organiseren’, ‘welzijn’ en ‘voorzieningen’. Dat  zijn volgens de woonbesturen de grootste pijnpunten bij bewoners.

Pijnpunten
Hoewel de sfeer tijdens de gesprekken gemoedelijk is, zijn er soms ook verwijtende blikken. Studenten zeggen bijvoorbeeld niet te weten bij wie ze moeten zijn voor het organiseren van evenementen. Als voorbeeld noemen ze een avond rondom het Eurovisie Songfestival die niet doorging omdat de Vagant vroeg sluit. 

En wanneer er wel iets in gang gezet wordt, ontstaan er allerlei problemen. Omdat zowel de leden van de studentenbesturen als de verantwoordelijke medewerkers van de universiteit en de pandbeheerders van de SSH vaak wisselen, is het niet duidelijk wie bij wie moet aankloppen. 

Als het onderwerp eenzaamheid op het USP wordt besproken, geven de social workers en studentenhuisarts aan dat er ingrijpende veranderingen moeten plaatsvinden om van het Utrecht Science Park een prettigere plek voor de studenten te maken. Zij zien dat de manier waarop de studentenwoonflats zijn ingericht de eenzaamheid van bewoners vergroot. Zo zijn er meer studio’s dan kamers met gezamenlijke keukens waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Volgens de gebiedsontwikkelaar van de UU vereisen aanpassingen op dit vlak een meerjarenplan. Het zijn volgens hem zaken die niet direct aangepakt kunnen worden. 

Een concreet probleem voor bewoners is het ophalen en wegbrengen van pakketjes. Na het verdwijnen van de Primera onder de UB kunnen bezorgdiensten pakketjes niet dichtbij achterlaten.

In de discussie daarover blijft veel onduidelijk. Er wordt gezegd dat het mogelijk is om gebruik te maken van een pakketpunt in het UMC Utrecht. Maar vertegenwoordigers van het UMC geven aan dat het daar nu te druk wordt met al die pakketjes. De uitkomst is dat alle betrokken partijen beloven zich te zullen inzetten voor een goedwerkend pakketpunt voor de bewoners.

Utrecht Science Park Council 
De vraag voor de aanwezigen is hoe er nu voor gezorgd kan worden dat er daadwerkelijk wat wordt gedaan aan de geconstateerde problemen. Het vormen van de Woonbestuurvereniging is een eerste stap. Daarnaast is er de wens om de USP Council nieuw leven in te blazen. Dit overleg tussen onder meer de Universiteitsraad, de Hogeschoolraad, VIDIUS Studentenunie, de Sportraad en de woonbesturen kwam in de coronatijd stil te liggen. 

De nieuwe USP Council moet het voor de bewoners van het USP eenvoudiger maken om plannen te maken en uit te voeren. Ook moeten de bewoners daardoor beter op de hoogte worden gesteld van wat er precies speelt op het USP.  De zaal knikt instemmend, als het voorstel ter sprake komt.  

Frenk Out is na afloop te spreken over de uitkomsten van de bijeenkomst. Out: “Ik ben redelijk tevreden met de uitkomsten. De USP-council komt terug, het pakketpunt gaat aandacht krijgen en we worden geholpen bij het verbeteren van het welzijn van onze bewoners. Dat is best een fijne uitkomst. Daarnaast hoop ik ook dat we nu met de gemeente en de universiteit in contact blijven over voorzieningen, inspraak en studentenwelzijn.” 

Kunstwerk 
Aan het einde van de bijeenkomst lopen alle aanwezigen naar de binnenplaats van de Bolognalaan 101. Onder het houten afdakje liggen vier gekleurde blokken die de vertegenwoordigers van de UU, de HU, de SSH en de gemeente aan elkaar spijkeren tot één kunstwerk. Elk blok symboliseert een woonflat op het USP. Als ze vastgespijkerd zijn en iedereen dus letterlijk diens steentje heeft bijgedragen, is het kunstwerk compleet en is de samenwerking een feit.

kunstwerk Foto: Marco van Stralen

De leden van de Woonbestuurvereniging met het kunstwerk. Foto: Marco van Stralen

Advertentie