'No-show studenten zijn typisch voor Utrecht'

Organiseer je iets leuks, denk je dat er veel studenten komen en wat blijkt? Slechts een handjevol komt opdagen.

Studenten die zich opgeven voor een evenement en vervolgens niet komen opdagen. Het overkwam de decaan van Recht, Economie, Bestuur & Organisatie die onlangs met de top van de NS voor een vrijwel lege zaal stond. Hoe kan dat? Volgens een student van de faculteitsraad is dit no-show-gedrag typisch voor de Utrechtse student.

Decaan Annetje Ottow wilde donderdag graag haar frustratie delen met de faculteitsraad en de leden om advies vragen: hoe kan je studenten het best benaderen voor een bijzonder evenement? Ze vertelde dat de career officers van de faculteiten Geesteswetenschappen en Rebo onlangs veel tijd en moeite hadden gestopt om studenten te laten kennismaken met de Raad van Bestuur van de NS. "Via mail en Facebook was het evenement bekendgemaakt. Er hadden zich heel veel studenten opgegeven. Zelf zou ik een praatje houden. Hoeveel studenten, denken jullie, kwamen er uiteindelijk opdagen?"

Het was een retorische vraag, beseften de raadsleden. "Slechts een handjevol studenten zat in de zaal als je de besturen van de studieverenigingen niet meetelt. Dat heeft mij enorm gefrustreerd. Er was zo hard gewerkt om dit te organiseren en dan komen er bijna geen studenten, terwijl ze zich wél voor het evenement hadden opgegeven. Hopelijk is het een eenmalig iets, maar hoe zouden wij dit voor een volgende keer kunnen voorkomen?”

Een studentlid kijkt meteen in haar mailbox. “Ik ben altijd aardig op de hoogte van wat er wordt georganiseerd binnen de faculteit, maar ik hoor voor het eerst over dit evenement. Ik zie nu dat ik één mail hierover heb gehad en geen melding via Facebook.”

Ze oppert dat er op de bewuste dag misschien nog andere evenementen waren, of andere bijeenkomsten in dezelfde week. “Soms zijn er drie lezingen in de week en dan kies je er als student uiteindelijk één uit.” Promotie is de sleutel, zegt een ander. "Studenten moeten constant herinnerd worden aan het evenement, via mail Facebook, flyers en posters."

Een ander studentlid zegt dat er in deze periode van het jaar veel evenementen zijn en dat studenten in mei en juni vaak “evenementmoe” zijn. “Veel besturen van studieverenigingen moeten aan het begin van het academisch jaar nog opstarten en organiseren pas in de tweede helft evenementen.” In mei en juni is er daarom niet meer zoveel animo om nog ergens naar toe te gaan, zegt hij. “En eerstejaars zijn in deze tijd van het jaar vaak hard aan het studeren om hun bsa te halen.”

Hij oppert om net als sommige studieverenigingen een no-showboete te innen. “Dat helpt. Je vraagt 5 of 10 euro aan degenen die zich hebben ingeschreven en die zonder zich af te melden niet komen opdagen. Voor studieverenigingen heeft dit geholpen.”

Zowel Annetje Ottow als vice-decaan Ton Hol vragen zich ook af of studenten wel zitten te wachten op dit type arbeidsmarktevenementen. “Het organiseren kostte veel tijd, moeite en geld. Als zoveel inspanning zo weinig bezoekers oplevert, kunnen we het geld beter aan andere activiteiten spenderen.”

Het soort activiteit heeft waarschijnlijk niets te maken met het feit dat studenten zich ergens voor opgeven en uiteindelijk niet komen opdagen, zegt een studentlid, het is gewoon hun manier van doen. “Het is de mindset van de Utrechtse student.Veel studieverenigingen kampen ook met dit probleem. In Engeland komt zoiets niet voor.”

Raadslid en voorzitter van de Rebo-raad Frans Sprik wil nog kwijt dat hij het erg onfatsoenlijk vindt van studenten om zich niet af te melden. “Ik zou ze mailen en hen erop wijzen dat ze zich op zijn minst hadden moeten afmelden. Dat zijn gewoon fatsoensnormen.”

De raadsleden beloven de decaan hun tips te mailen om te zorgen dat studenten in het vervolg wel hun belofte nakomen. “Want als het gevolg is, dat dit type activiteiten niet meer worden georganiseerd, dan zijn de volgende generatie studenten hier de dupe van”, zegt Sprik tot slot.

Advertentie