OCW stort zich op mentale problemen studenten 

Illustratie: Pixabay

De coronacrisis heeft er flink ingehakt bij jongeren. Studenten ervaarden meer studiestress en voelden zich emotioneel uitgeput. Al kwam er ook kritiek op zulke conclusies.  

Zorgen over stress en de mentale problemen van studenten leven ook in de Tweede Kamer. En die problemen komen niet alleen door de coronacrisis. Welke “cultuurverandering” is er nodig om stress te verminderen, vraagt de PvdA-fractie in een schriftelijk overleg over het Nationaal Programma Onderwijs. Is daar ook na corona “blijvende aandacht” voor, wil de Partij voor de Dieren weten. De SGP is nieuwsgierig of ook de “fysieke gezondheid, die met de mentale gezondheid van studenten samenhangt” wordt meegenomen. 

Prestatiedruk
Minister Dijkgraaf is ermee bezig, schrijft hij. Zijn ministerie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren “volop gesprekken met het veld en experts over het ontwikkelen van een integrale aanpak mentale gezondheid in het hoger onderwijs”. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar begeleiding bij klachten, maar ook naar preventie. Achterliggende oorzaken van “stress en de prestatiedruk die studenten ervaren” worden ook meegenomen. 

De fysieke gezondheid van studenten wordt daarbij niet over hoofd gezien, verzekert hij de SGP. “Samenwerking op het gebied van het welzijn van studenten” verkent hij de komende tijd met de staatssecretaris van VWS. 

Deze week bepleitte onder andere het Mind Platform tijdens een rondetafelgesprek dat onderwijsinstellingen meer kunnen doen. Ze zouden bijvoorbeeld lessen over mentale gezondheid kunnen organiseren.  

Advertentie