Onderwijsgebouw komt te laat; deel werkgroepen drie faculteiten weer online

Studenten van de UU volgen nu ook onderwijs op de Daltonlaan in Rijnsweerd Fotos: DUB

Vooral studenten van de faculteiten Bètawetenschappen, Sociale Wetenschappen en Geowetenschappen moeten er rekening mee houden dat een deel van hun cursussen in blok 1 online gegeven gaat worden.

Het onderwijs van die faculteiten was gepland in een nieuw gebouw dat in september op de parkeerplaats aan de Padualaan in het Utrecht Science Park had moeten staan. Maar het is uiterst onwaarschijnlijk dat dat gebouw aan het begin van het academisch jaar al klaar is. De UU is nog in afwachting van een vergunning van de gemeente.

Als het gebouw gedurende blok 1 toch nog gereed komt, kunnen docenten ervoor kiezen om het onderwijs weer fysiek te laten plaatsvinden.

Complicerende factoren
Het pand moet twee verdiepingen krijgen met veertien werkgroepruimten waar 630 studenten tegelijkertijd college kunnen volgen. Het gebouw zal één tot twee jaar blijven staan.

De bouw van het tijdelijke onderwijspand kent twee complicerende factoren. In de eerste plaats moet horecagelegenheid The Basket eveneens tijdelijk op de parkeerplaats gevestigd worden, omdat de renovatie van het naastgelegen Van Unnikgebouw op stapel staat. Bovendien vallen de bouwwerkzaamheden samen met de finish van een Vuelta-etappe in het Utrecht Science Park.

Zelfs als de bouwvergunning er op korte termijn komt, is het de vraag of de tijdelijke huisvesting op tijd gereed is. Ook de benodigde voorzieningen zoals water en elektra moeten op tijd kunnen worden aangelegd. Daarvoor zijn eveneens vergunningen aangevraagd. Daarbij moet het pand nog worden ingericht voor het geven van onderwijs.
De parkeerplaats aan de Padualaan waar het nieuwe gebouw moet komen te staan. Foto DUB

Of ’s avonds, of op zaterdag of online onderwijs
Om die reden besloot de UU eind vorige week de knoop door te hakken en duidelijkheid te verschaffen aan de betrokken faculteiten. De vicedecanen kregen te horen dat een deel van het onderwijs dat was ingeroosterd in het tijdelijke gebouw op de Padualaan verplaatst kan worden naar acht vergaderzalen in onder meer het Bestuursgebouw, de Universiteitsbibliotheek en het Minnaertgebouw, maar voor een ander deel van het onderwijs is geen vervangende ruimte gevonden.

De coördinatoren van de cursussen waar het om gaat, kunnen er nu voor kiezen om hun onderwijs in de late avonduren na 7 uur of op zaterdag aan te bieden, of om weer online te gaan doceren. De eerste signalen wijzen erop dat in bijna alle gevallen voor de laatste optie wordt gekozen.

Marieke de Bakker, interim directeur van de directie Studenten, Onderwijs & Onderzoek, begrijpt dat een deel van de UU-studenten straks een teleurstellende boodschap krijgt. “We hebben echt ons stinkende best gedaan en zijn tot het uiterste gegaan.”

Grote groei aantal studenten
Ook de universiteit zelf wilde na de coronaperiode inzetten op zoveel mogelijk fysiek onderwijs, maar de groei van de studentenpopulatie maakt dat moeilijker, volgens De Bakker.

Het aantal studenten is in de twee coronajaren met 15 procent toegenomen, veel meer dan in andere jaren. Er moet nu onderdak gevonden worden voor de werkgroepen en colleges van in totaal zo’n 40.000 studenten. Het universiteitsbestuur waarschuwde kort voor de jaarwisseling in een interview met DUB al voor de gevolgen daarvan.

Ook nu in de roostering het timeslot van 5 tot 7 voor alle zalen wordt ingeroosterd, krijgt de UU de planning van de gebouwen niet helemaal rond. “Het is op dit moment erg lastig goed geoutilleerde onderwijszalen te vinden. De Hogeschool Utrecht en universiteiten in andere steden zitten met precies hetzelfde probleem.”

Race tegen de klok
De Bakker noemt het zelfs “een klein wonder” dat er voor het grootste deel van het onderwijs wel oplossingen gevonden zijn. Een universitaire werkgroep onderwijshuisvesting had de opdracht om ruim vijftig extra onderwijsruimten te vinden bovenop de ruim vierhonderd die al in gebruik zijn. en het was vanaf het begin duidelijk dat het een race tegen de klok zou worden. Maar voor het grootste deel is de werkgroep geslaagd in de missie.

En dat is een prestatie vindt De Bakker, ook omdat door de verbouwing van het Hijmans van den Berghgebouw onderwijsruimten voor geneeskundestudenten niet beschikbaar zijn. Die studenten moesten dus ook elders worden ondergebracht.

De werkgroep heeft onder meer gezorgd voor nieuwe onderwijsruimten voor UU-studenten aan de Daltonlaan in Rijnsweerd en op de international campus. “Daarmee hebben we flinke stappen gezet”, zegt assetmanager Vastgoed & Campus Jan-Willem Moerkerk.

De voorgenomen verbouwing van de voormalige eetzaal van de UB Binnenstad tot onderwijsruimte gaat niet door. Daar bleek bij nader inzien dat er minder studenten in de ruimte zouden passen dan de gewenste vijftig. Voor het onderwijs dat hier gepland stond, wordt waarschijnlijk uitgeweken naar zalencentrum Vredenburg.

Liever niet verspreid
De assetmanager spreekt de verwachting uit dat de UU na het eerste onderwijssemester structurele oplossingen heeft gevonden voor het tekort aan onderwijsruimten. Daarvoor wordt onder meer gekeken naar het uitbreiden van het aantal onderwijsruimten op bestaande locaties.

“Ook wij willen liever niet dat studenten verspreid over verschillende locaties hun onderwijs volgen. Maar op dit moment kan het even niet anders. We gaan ervan uit dat het tijdelijk is”, aldus Jan-Willem Moerkerk.

Tegelijkertijd gaat Marieke de Bakker leiding geven aan een project dat de onderwijslogistiek moet gaan verbeteren. Door beter in te schatten hoeveel nieuwe studenten er verwacht worden en een efficiëntere roostering moet het aantal benodigde extra onderwijsruimten tot een minimum worden beperkt.

Advertentie