Onderwijsinspectie onderzoekt financiering Yantai-plannen

Yantai. Foto Pixabay

De Groningse studentenbeweging DAG stelde vorige maand na eigen onderzoek dat de universiteit trucs heeft uitgehaald om de voorbereiding van een campus in China te kunnen financieren. Het project, waar de medezeggenschap een streep door haalde, was begroot op 1 miljoen euro, maar kostte uiteindelijk 2,8 miljoen.

De Inspectie voor het Onderwijs wil daar meer van weten en heeft een onderzoek aangekondigd, zo bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving in het Dagblad van het Noorden.

Belastinggeld
De universiteit mocht haar plannen alleen met privaat geld betalen. Het overheidsgeld dat ze ontvangt, is immers bedoeld voor onderzoek en onderwijs en niet voor bijkomende activiteiten zoals een campus in China.

Sommige geldstromen zijn volgens DAG echter pas achteraf als privaat zijn bestempeld. Ook zou een onderneming van de RUG verkocht zijn aan de RUG zelf, zodat er extra privaat geld beschikbaar kwam.

Urenregistratie
De Inspectie buigt zich verder over de urenverantwoording, want ook daarmee zou zijn gesjoemeld. Volgens DAG hebben met publiek geld betaalde RUG-medewerkers veel meer uren aan het Yantai-project besteed dan in de urenregistratie is terug te vinden.

De RUG ontkent dat er is gerommeld. “We zijn er als bestuur van onze universiteit van overtuigd dat we volledig conform de regels en afspraken met het ministerie hebben gehandeld”, staat in een reactie op de website.

De manier waarop de uren zijn verantwoord zou eerder met een accountant en de Inspectie zijn besproken, maar het bestuur zegt de “signalen uit de eigen universitaire gemeenschap” serieus te nemen en wil daarom nu zelf het fijne weten van de urenregistratie.

Verheugd
“Wij laten een nader onderzoek uitvoeren naar de signalen dat er onverhoopt uren aan de voorbereiding van Yantai zijn besteed die eigenlijk ook in de urenverantwoording hadden moeten worden meegenomen. De raad van toezicht zal opdrachtgever voor dit onderzoek zijn, omdat ook leden van het college van bestuur uren op het project hebben verantwoord.”

Verder zegt de universiteit “verheugd” te zijn over het inspectieonderzoek, “omdat er zo een helder oordeel komt over de financiering van de voorbereidingskosten van de campus in Yantai”. Het onderzoek duurt naar verwachting tot het eind van dit jaar.

Advertentie