Werkgroepen en studieverenigingen verhuizen tijdelijk

Onderwijspanden aan de Drift krijgen fikse opknapbeurt

de Drift
Foto DUB

Bij de facelift van de historische binnenstadpanden aan Drift 21, 23 en 25 gaat het onder meer om een opfrisbeurt van vloeren en muren. Daarnaast wil de universiteit de luchtbehandeling in de gebouwen verbeteren en verschillende duurzaamheidsmaatregelen nemen. 

Om de gebouwen rolstoelvriendelijker te maken komt er bovendien een doorgang tussen Drift 21 en 23. Via de lift in Drift 23 is dan de eerste verdieping van Drift 21 te bereiken.

Dit collegejaar wordt al begonnen met werkzaamheden in Drift 23. Studenten Geesteswetenschappen die in blok 4 onderwijs hebben in een van de tien werkgroepruimten moeten voor hun colleges nu mogelijk naar de Daltonlaan in Rijnsweerd. 

Omdat er in het laatste onderwijsblok vaak minder contacturen zijn dan in andere onderwijsblokken, hoopt de faculteit dat veel onderwijs toch nog in de binnenstad is onder te brengen, maar ze kan dit niet garanderen. 

Het onderwijs in de 22 lokalen in Drift 21 en 25 gaat voorlopig gewoon door. Daar beginnen de werkzaamheden begin februari 2025. Alle drie de panden zullen dan twee jaar lang niet gebruikt kunnen worden. Begin 2027 kan het onderwijs er weer plaatsvinden.

De faculteit Geesteswetenschappen hoopt over vier jaar te kunnen beschikken over nieuwe en veel prettigere onderwijsruimten. Studenten zullen op verschillende momenten betrokken worden bij de inrichting. Zo kunnen neurodiverse studenten binnenkort aangeven wat ze prettig vinden als het gaat om het licht en de kleuren in collegezalen.

Studieverenigingen verhuizen voor de zomer
Hoewel de renovatie van Drift 21 pas voor begin 2025 op de planning staat, vinden er aankomende zomer al enkele voorbereidende werkzaamheden plaats. Om die reden moeten de studieverenigingen van negen opleidingen van Geesteswetenschappen dit collegejaar verhuizen. Zij gaan naar de tweede verdieping van Kromme Nieuwe Gracht 80. 

De verenigingen hadden vorig collegejaar al te horen gekregen dat de renovatie van hun pand eraan zat te komen, maar eind september werd plots duidelijk dat hun verhuizing al op korte termijn moet plaatsvinden. De insteek van de faculteit is dat de verhuizing tijdelijk is en dat de verenigingen weer terugkomen aan de Drift. 

Studiebeleving
“Dit kwam wel als een verrassing”, zegt Noa Hermans, voorzitter van de studievereniging voor geschiedenisstudenten UHSK. Ze vindt het jammer dat de vereniging haar honk vlakbij de bibliotheek en andere collegezalen kwijtraakt. 

“Het is natuurlijk maar vijf minuten lopen, maar toch … . Je loopt straks niet meer zo gemakkelijk even naar binnen. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel blij dat we gewoon in de binnenstad kunnen blijven en niet naar De Uithof moeten of iets dergelijks.”

Volgens Stefan in ’t Zand van filosofievereniging FUF zal de sluiting van de Driftpanden een grote invloed hebben op de manier waarop studenten Geesteswetenschappen hun studie beleven. Op de Drift ontmoeten ze elkaar in de UB en in de werkgroepruimten, daar zijn ook de kamers van hun studieverenigingen. “Als vereniging raken wij nu ons eigen huisje kwijt, dat vinden we natuurlijk niet leuk.” 

Tegelijkertijd is hij pragmatisch. “Het was wel heel erg nodig dat er hier eens flink gerenoveerd zou worden.” Bovendien hoopt hij dat een deel van het filosofie-onderwijs straks ook op de nieuwe locatie aan de Kromme Nieuwe Gracht kan plaatsvinden.

Samen verhuizen
De verenigingen zitten wel met nogal wat vragen over de verhuizing. Mede om die reden zijn de leden nog maar mondjesmaat geïnformeerd over wat er te gebeuren staat. UHSK maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de grote opslagruimte die ze nu hebben. Wat gaat daarmee gebeuren? “De onzekerheid over dat soort dingen is vervelend”, zegt Noa. 

De faculteit heeft aangekondigd dat er nog enkele bijeenkomsten komen waarbij dat soort praktische zaken besproken kunnen worden. Volgens Stefan gaan de verenigingen binnenkort ook nog samen om de tafel. Dan zullen gemeenschappelijke zorgen rondom de verhuizing aan de orde kunnen komen, en wensen voor de nieuwe locatie.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de negen verenigingen tegelijk gaan verhuizen. Waarschijnlijk zal dat kort voor de zomer gebeuren. De faculteit regelt en betaalt de verhuizing.

Niet in één straatje
Faculteitsdirecteur Miranda Jansen snapt dat de studieverenigingen het jammer vinden dat ze moeten verhuizen, maar brengt ook een nuancering aan. Studenten Geesteswetenschappen vinden elkaar volgens haar zeker niet alleen op de Drift. 

“Onze onderwijsruimtes vind je verspreid door de binnenstad. We zitten op de Kromme Nieuwegracht, het Janskerkhof en ook op het ICU-terrein. Over een paar jaar komt er een groot onderwijscentrum tussen Achter de Dom en Achter Sint Pieter en zal ook daar een groot deel van de ‘studiebeleving’ plaatsvinden. En dan hebben we het toch echt over beperkte afstanden in de binnenstad. Het is de misschien de prijs die je betaalt om in een prachtige binnenstad te zitten met een grote faculteit met meer dan 7000 studenten; we passen niet in één straatje.”

Advertentie