In onderzoek: treinstation in Rijnsweerd en iconisch fietspad naar De Uithof

Het iconische fietspad 'The Bicycle Snake' in Kopenhagen

Nu is het al een probleem om op een werkdag De Uithof op of af te komen. De in- en uitvalswegen staan vast, de bussen zitten vol en er is nauwelijks een parkeerplaats te vinden buiten P+R De Uithof. Naar verwachting groeien de verschillende verkeersstromen naar de campus in 2040 met 80 procent, staat in het onlangs verschenen rapport Gebiedsverkenning Utrecht Oost. Dat levert dus een serieus probleem op als niets aan de bereikbaarheid wordt gedaan.

Rijnsweerd en De Uithof zijn samen het Utrecht Science Park
Het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincie, de gemeente en alle betrokkenen bij het Utrecht Science Park (USP) hebben zich gebogen over de groei van Utrecht. De instellingen hebben zich laten adviseren door de onderzoeksgroep Healthy Urban Living van de Universiteit Utrecht. Deze wetenschappers doen onderzoek naar een duurzame en gezonde leefomgeving.

In dit toekomstscenario speelt het USP een grote rol. In de nabije toekomst wordt het Prinses Máxima Centrum opgeleverd en komt een deel van het RIVM naar De Uithof. Een nog verdere groei ligt in de lijn der verwachtingen, zeker omdat in deze gebiedsverkenning het kantorenpark Rijnsweerd gerekend wordt tot het USP.

Nieuw treinstation
In dit toekomstscenario krijgt Rijnsweerd een belangrijke functie als vervoersknooppunt van het kenniscentrum. Hier komt na de vernieuwing van knooppunt Rijnsweerd de tweede in- en uitvalsroute naar De Uithof vanaf de snelweg. Maar door de verbouwing van het klaverblad komt er ook ruimte vrij in Rijnsweerd. De provincie gaat de komende jaren onderzoeken of het mogelijk is om in het kantorenpark een intercitytreinstation te bouwen en een busterminal.

Een dergelijk knooppunt voor het openbaar vervoer zou het Centraal Station ontlasten en ook het aantal busritten door de binnenstad kunnen terugdringen. Ook de sneltram wordt er door ontlast, want hoewel die pas in 2018 gaat rijden, zal de tram al binnen enkele jaren aan de maximale capaciteit zitten.

De ritten naar De Uithof zijn zo populair omdat de meerderheid van de mensen die op CS aankomen om in Utrecht te werken, naar het USP moeten, legt projectleider Bertus Cornelissen uit. Vandaar dat de verschillende instanties de mogelijkheden voor een treinstation willen onderzoeken. Komt dit station er, dan zal deze qua drukte meteen het vijfde station van Nederland zijn.

Iconisch fietspad en smartware
Ook voor fietsers moet De Uithof beter worden ontsloten. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor een ‘iconisch’ fietspad van Leidsche Rijn naar het Utrecht Science Park. In het rapport staat een foto van een verhoogd fietspad in Kopenhagen, maar of het Utrechtse pad zo iconisch wordt, is nog lang niet duidelijk. Er moet wél gezocht worden naar een snelle en veilige fietsverbinding, meldt het rapport.

De betrokken instellingen hebben daarnaast hoge verwachtingen van zogeheten smart mobility. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld apps die reizigers helpen de optimale vervoersvorm te vinden voor hun vervoersvraag. Zo kunnen via apps reizigers meteen geattendeerd worden op files of trein- en busvertragingen. Diezelfde apps geven dan meteen aan wat de slimste alternatieve manier is om hun bestemming te bereiken. In het rapport wordt de wens uitgesproken om op korte termijn in De Uithof te gaan experimenteren met smart ware.

De plannen in het toekomstscenario staan niet in steen gebeiteld. Het rapport geeft een ‘stip op de horizon’ met plannen voor de korte-, middellange- en langetermijn. Alle ideeën moeten nog worden onderzocht en bij meer concrete plannen wordt overlegd met de bewoners van Utrecht.

Advertentie