Onrust, maar toch te weinig aanmeldingen voor faculteitsraad

Body: 

De Utrechtse (kunst)historici en de filosofen en religiewetenschappers hebben extra tijd gekregen om zich kandidaat te stellen voor de faculteitsraad Geesteswetenschappen. De kiescommissie stelde vrijdag teleurgesteld vast dat er in deze twee kiesdistricten te weinig gegadigden zijn voor de raad van volgend jaar. Er dreigen zetels vacant te blijven.

De Utrechtse (kunst)historici en de filosofen en religiewetenschappers hebben extra tijd gekregen om zich kandidaat te stellen voor de faculteitsraad Geesteswetenschappen. De kiescommissie stelde vrijdag teleurgesteld vast dat er in deze twee kiesdistricten te weinig gegadigden zijn voor de raad van volgend jaar. Er dreigen zetels vacant te blijven.

“We hadden verwacht dat in de huidige onrustige tijden meer mensen binnen de faculteit zich geroepen zouden voelen om een bijdrage te leveren aan de medezeggenschap”, zegt voorzitter van de kiescommissie Quirine van der Steen verwijzend naar de gevoelens van ongenoegen die de afgelopen weken onder meer door docenten van de actiebeweging Rethink UU werden geuit.

De teleurstelling van de kiescommissie wordt volgens Van der Steen gedeeld door de faculteitsraad, het bestuur en ook de betrokken departementen. Om die reden gaf de kiescommissie toestemming om de kandidaatstelling vier dagen te verlengen. Medewerkers van de twee betrokken kiesdistricten kunnen zich nu tot en met donderdag 12.00 uur melden.

Van der Steen heeft goede hoop dat dit uitstel tot resultaten leidt: “Het blijkt bijvoorbeeld dat er op veel plekken weinig aandacht is geschonken aan alle mails en aankondigingen.”

De voorzitter van de kiescommissie denkt dat de gevoelde afstand tot het raadswerk samen met de hoge werkdruk docenten ervan weerhouden het raadslidmaatschap te overwegen. “Dat is jammer en onterecht; de raad en - wanneer dat aan de orde is - de kiescommissie werken hard om iets aan deze situatie te veranderen.”

In de overige drie kiesdistricten zijn er waarschijnlijk wel voldoende kandidaten. In het district ‘faculteitsbureau’ zijn zelfs meerdere gegadigden voor de drie plekken. Daar zullen verkiezingen plaatsvinden. Ook de studenten van Geesteswetenschappen kunnen naar de stembus. Zij kunnen kiezen uit drie lijsten: Lijst VUUR, Geestwaardig en Op Drift.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail