Ook Kamer is benieuwd: hoeveel docenten zijn er nodig?

WOinActie demonstratie in Den Haag. Foto: DUB

Op initiatief van GroenLinks gaat een commissie binnenkort onderzoeken of het huidige budget voor het hoger onderwijs en de wetenschap toereikend is. Hierbij wordt ook gekeken naar het aantal studenten per docent, oftewel de student-docentratio.

Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP wil graag dat wordt vastgesteld welke verhouding ‘redelijk’ is. Zijn redenering: hoe weet je of er genoeg geld beschikbaar is als niet eens duidelijk is hoeveel docenten er bij benadering nodig zijn?

Bisschop diende daartoe vorige week een motie in. Hij benadrukte dat het niet gaat om een landelijke norm voor alle opleidingen, maar dat “inzicht in een redelijke bandbreedte van de student-docentratio” wel kan helpen, bijvoorbeeld om de hoge werkdruk tegen te gaan.

Maar de minister wilde er niets van weten. Ook na herhaald aandringen van Bisschop ontraadde zij de motie, in de hoop dat deze niet zou worden aangenomen.

Maar dat gebeurde dus toch. Twaalf fracties, waaronder regeringspartijen VDD en ChristenUnie, stemden vóór Bisschops motie. D66 bleef zijn minister trouw en stemde tegen.

Advertentie