Vraag over proportionaliteit

Op advies van gemeente en politie gingen binnenstadspanden dicht

Janskerkhof 3 Rechten, foto DUB
Op de deur van het Rechtenpand hing een briefje dat het pand gesloten was, foto DUB

Alle medewerkers en studenten die college hadden in de binnenstad, werd donderdag 30 mei gevraagd het gebouw te verlaten. Dat was om een mogelijke bezetting van pro-Palestijnse demonstranten te voorkomen. Alle deuren gingen op slot. Het ging niet alleen om de panden rondom de UB, maar ook het pand aan de Israëlslaan ging dicht. Hoogleraar Ingrid Robeyns was een van de mensen die het pand moest verlaten. Zij schreef DUB dat ze zich afvroeg hoe proportioneel de maatregel was en welke sociale dynamieken zo’n maatregel in gang zet. “Wat doet het bijvoorbeeld met de beeldvorming over hoe gevaarlijk die studenten wel niet zouden kunnen zijn?”

Ook in de vergadering van de Universiteitsraad met het universiteitsbestuur van maandag 3 juni kwam die vraag aan de orde. Rector Henk Kummeling legde uit dat de universiteit wist dat er een bijeenkomst gepland stond met workshops, poëzie en muziek, maar niet waar deze zou plaatsvinden. Pas op een heel laat moment werd de locatie doorgegeven en dat bleek het plein van de UB Binnenstad te zijn.

“Toen we er aankwamen werden er tenten opgezet en liepen er mensen rond met gezichtsbedekking. Niemand kon ons duidelijk maken waarom dat nodig was.”, zei hij. Omdat gevreesd werd voor een bezetting werden de hekken van het plein gesloten evenals alle deuren die toegang gaven tot het plein. Mensen mochten het plein wel verlaten, maar er mochten geen nieuwe mensen het plein op. De bijeenkomst werd vervolgens op de stoep voor de poorten gehouden. 

Studentlid Casper Bruijning vroeg of degenen van de organisatie niet hadden verteld dat ze na de bijeenkomst zouden vertrekken? “Nee”, antwoordde de rector. “Een aantal zei zelfs niet te vertrekken tot hun eisen waren ingewilligd. We hadden aangegeven graag in contact te komen met de organisatie over het mogelijk maken van een bijeenkomst, maar niemand wilde met ons praten.” Casper antwoordde of hij de organisatie in contact kan brengen met het college aangezien hij er een aantal kent. Van dat aanbod wil het bestuur graag gebruik maken.

Op de vraag waarom besloten werd om andere panden in de binnenstad te sluiten, antwoordde Kummeling. “We hebben overlegd met de gemeente en de politie en doordat het plein was afgesloten, vond men het risico groot dat er een ander pand bezet zou gaan worden. We wilden mensen op een reguliere manier uit de panden laten vertrekken. We hebben eerst gekeken of er in de panden nog tentamens gehouden zouden worden. Dat bleek niet het geval. Daarom sloten we om 15 uur de gebouwen na afloop van de colleges.”

 

gaza palestina wittevrouwen protest foto DUB

Advertentie