Open brief Rethink UU moet universitaire gemeenschap mobiliseren

Studenten en docenten moeten gevoelens van machteloosheid overwinnen en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun onderwijs en onderzoek. Daartoe roept de docentenactiegroep Rethink UU op in een open brief aan het universiteitsbestuur en de academische gemeenschap van de UU.

De open brief van Rethink UU (pdf) is maandagochtend gepubliceerd op DUB. Eerder kregen studenten en docenten die zich hebben aangemeld voor de mailinglist van de groep de brief al toegestuurd. Inmiddels hebben al meer dan honderd stafleden ondertekend. Wie de brief wil ondertekenen, kan dat via een mailbericht kenbaar maken.

De kritische docenten hopen op steun vanuit de gehele universiteit. Na het debat met de gekozen Leuvense rector Rik Torfs maandagmiddag in het Academiegebouw, zal de brief officieel overhandigd worden aan rector Bert van der Zwaan. 

De open brief  komt volgens de opstellers voort uit zorgen over en onvrede met de manier waarop de universiteit op dit moment functioneert. De opstellers schetsen een ontwikkeling waarin efficiëntiemaatregelen en financiële beperkingen hebben geleid tot een verschraling van het onderzoek en het onderwijs.  “Studenten en docenten zijn verenigd in een ratrace naar het diploma”, schrijft Rethink UU. Ook het ondersteunende personeel lijdt in toenemende mate onder de “bestuurlijke rendementslogica”.

Daarnaast is er volgens de docentengroep een gebrek aan medezeggenschap van de universitaire gemeenschap bij zwaarwichtige besluiten.  

De opstellers hopen met de brief gevoelens van machteloosheid binnen de universitaire gemeenschap te doorbreken. Zij roepen op om de komende maanden “met open vizier van gedachten te wisselen”. De brief geeft een voorzet door zes mogelijke discussiethema's te benoemen, waaronder het terugdringen van het aantal tijdelijke contracten.

Historicus Remco Raben, een van de initiatiefnemers van Rethink UU, wil dat de brief zoveel mogelijk UU’ers mobiliseert om mee te denken en praten. “De problemen die we constateren zijn nogal divers van aard en worden niet in alle faculteiten en departementen even sterk gevoeld. Bovendien liggen de oplossingen op verschillende niveau´s: soms bij de opleiding, soms bij de faculteiten, soms bij het CvB, soms in Den Haag. Daarom is de brief niet stellig en activistisch van toon. Laten we nu eerst maar eens met zijn allen in gesprek gaan over wat er precies mis is en over wat voor een universiteit we graag zouden willen.”

Volgens Raben is de brief een startschot voor een reeks van bijeenkomsten en activiteiten binnen onderzoeksgroepen, departementen en faculteiten. De historicus hoopt daarnaast op universiteitsbrede initiatieven. “Het gaat om een democratisch proces dat we niet laten kapen door de mensen die normaal gesproken al aan de touwtjes trekken.”  

Uiteindelijk moeten de resultaten van de discussies over een aantal maanden samenkomen in een Utrechtse Universitaire Agenda. In die agenda moet ook een aantal concrete actiepunten staan. Rethink UU hoopt dat het universiteitsbestuur zich mengt in de debatten en zich uiteindelijk achter de agenda schaart.

Rector Bert van der Zwaan stak tijdens zijn dieslezing al een hand uit naar de actievoerders. Raben: “Daar zijn we blij mee. Hopelijk kunnen we een open gesprek voeren zonder dat er van tevoren al stellingen worden betrokken. Als het CvB bijvoorbeeld vol blijft houden dat de medezeggenschap nu al afdoende geregeld is, dan is dat niet genoeg. Er zijn voldoende argumenten om dat tegen te spreken.” 

Rethink UU publiceert op Facebook regelmatig updates van de lijst van ondertekenaars.

Advertentie