Oproep aan gemeenten: verhoog studietoeslagen bij functiebeperking

Foto: DUB

Gemeenten mogen sinds 2015 zelf bepalen hoeveel geld ze uittrekken voor studerende inwoners die vanwege een beperking niet of nauwelijks kunnen werken naast hun studie. Maar de bedragen voor de studietoeslagen liepen vanaf het begin nogal uiteen.

Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond en CNV-jongeren bleek dat ook in 2018: studenten in Heerlen moesten het doen met een toeslag van 31 euro per maand, terwijl ze in Zwolle tien keer zoveel ontvingen.

Datum verschoven
Dat bleef in de Tweede Kamer niet onopgemerkt. In 2019 werd er een wetswijziging aangekondigd om alle bedragen gelijk te trekken. Vanaf 2021 zou elke student die niet in staat is naast zijn studie te werken een studietoeslag van maximaal 300 euro krijgen.

Maar die datum is verschoven; de wetswijziging is ‘controversieel verklaard’ omdat het kabinet demissionair is. Desondanks wordt gemeenten gevraagd zich wel alvast aan de regeling te houden.

Alleen gebeurt dat nog niet. Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) noemt het in antwoord op Kamervragen van de PvdA “van groot belang” dat gemeenten de nieuwe wetgeving niet afwachten en de hoogte van de studieslag “vaststellen in de geest van de voorgenomen herziening”.

Niet dwingen
Veel meer dan de oproep herhalen die zijn voorgangers ook al deden, kan de demissionaire staatssecretaris niet doen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) loopt tegen hetzelfde probleem aan. “We kunnen de gemeenten niet dwingen de toeslag te verhogen, want ze zijn autonoom en mogen zelf bepalen wat ze met hun budget doen”, zegt woordvoerder Ruud Koerts.

Dat budget hebben de gemeenten volgens Wiersma wel: voor de uitvoering van de studietoeslag kregen gemeenten bij de invoering van de Participatiewet structureel 35 miljoen euro via het Gemeentefonds.

Achteruit
De VNG riep gemeenten in mei ook al op de studietoeslag naar 300 euro te verhogen, maar heeft geen zicht op de uitvoering van het verzoek. “We hopen dat de wet er snel doorheen komt”, zegt Koerts.

Dat zal voor veel studenten een vooruitgang betekenen, maar anderen gaan er mogelijk op achteruit. In Amsterdam kunnen ze nu bijvoorbeeld een bedrag van maximaal 385 euro krijgen.

Utrecht had zes jaar geleden nog een van de laagste tegemoetkomingen, te weten 100 euro. Drie jaar geleden werd dat bedrag al verdubbeld en inmiddels gaat het om 304 euro.

Advertentie