Oproep aan UU-bestuur: ‘Neem afstand van Black Lives Matter’

Demonstratie tegen racisme, eerder dit jaar op het Jaarbeursplein. Foto DUB

Na de dood van George Floyd en het ontbranden van de wereldwijde protesten tegen racisme, betuigden ook verschillende onderdelen van de Universiteit Utrecht hun steun aan de Black Lives Matter-beweging. Onder meer het Utrechtse Graduate Programme Genderstudies, de Utrecht Young Academy en het University College Utrecht (UCU) met statements.

In een brief (pdf) vraagt studentraadslid Job van den Broek het universiteitsbestuur om afstand te nemen van Black Lives Matter. Volgens hem heeft een van de leiders verklaard dat de beweging de uitgangspunten van het marxisme hanteert. In de woorden van Van den Broek gaat het om “een totalitair ideologie die onmetelijk veel ellende heeft veroorzaakt ( … ) Iets waar de UU zich absoluut niet mee moet willen identificeren”.

Black Lives Matter gedraagt zich bovendien zo agressief dat vreedzame burgeractivisten zich ervan afkeren, voegt Van den Broek toe. Hij verwijst daarbij onder meer naar het neerhalen van standbeelden en het oproepen tot het ‘dekoloniseren’ van universiteiten.

Eerder tekenden Tweede Kamerleden Wilders en Beertema al bezwaar aan bij de minister van Onderwijs tegen een pro-Black Lives Matter statement van UCU-Dean James Kennedy. Instellingen in het hoger onderwijs zouden naar de mening van de PVV’ers “onmiddellijk moeten stoppen met het uitspreken van steun en solidariteit voor deze subversieve organisatie”.

In een reactie op Kamervragen van het tweetal wees minister Van Engelshoven die gedachte van de hand. Zij stelt dat racisme en discriminatie hardnekkige problemen zijn in de Nederlandse samenleving. Om studenten hier meer bewust van te maken, moet het mogelijk zijn om binnen opleidingen discussies te voeren en ervaringen te delen. Volgens de minister is dat ook de gedachte vanwaaruit James Kennedy namens het UCU de Black Lives Matter-beweging ondersteunt als “een antiracistisch burgerinitiatief”.

 

Advertentie