Paarden zijn toch van het Pfas-veldje gehaald

DUB schreef in februari een artikel over de sanering van het veldje op de Münsterlaan, een weiland achter Diergeneeskunde. Op dit veld is tot 2014 vanuit de bedrijfshulpverlening geoefend met brandblusmiddelen. Daarna deed het dienst als weiland voor paarden. De sanering was nodig na een onderzoek van de Gemeente Utrecht dat uitwees dat het veld vanwege het gebruik van de blusmiddelen verontreinigd was met Pfas.

In het artikel zei de UU dat de sanering uitgevoerd zou worden, maar dat de verontreiniging dusdanig laag was dat er geen gevaar zou zijn geweest voor mens of dier. Chiel Jonker, milieuchemicus en -toxicoloog van het interfacultaire onderzoeksinstituut IRAS heeft naar aanleiding van het artikel de (vertrouwelijke) rapporten opgevraagd en tipte ons dat al in een rapport uit 2020 wel degelijk staat dat het veld uit veiligheidsoverwegingen per direct afgezet moest worden.

DUB heeft geen inzage in de rapporten, maar de UU bevestigt de bevindingen van Jonker. De UU erkent dat de opmerking dat er geen gevaar zou zijn voor mens of dier, te rooskleurig was voorgesteld. Projectleider Kooiman: “Op het moment dat wij het rapport kregen, hebben we wel degelijk de faculteit Diergeneeskunde ingelicht. Maar voor zover wij weten, is er alleen gevaar bij langdurig contact.”

Draagmoeders
Peter van Miltenburg van de afdeling Paard bij Diergeneeskunde bevestigt dat dit bericht is binnengekomen. “Wij hebben vanaf oktober 2021 direct de paarden van het veld afgehaald”, zegt hij. Blij was de afdeling niet met het bericht. “Het is geheel onduidelijk aan wat voor gevaar de paarden bloot stonden.” Hij vertelt dat het vooral paarden zijn die als draagmoeders tijdelijk naar Utrecht komen en in het betreffende veld staan. “Die paarden staan er maar voor korte tijd, een paar weken. Bovendien komen ze na een tijdje weer terug. We hebben ze de afgelopen jaren goed kunnen monitoren en er is gelukkig tot nu toe niets gebleken van een ziekte.”

Navraag bij Rijksorganisatie RIVM bevestigt dat problemen vooral ontstaan bij langdurig contact en dat het niet waarschijnlijk is dat de paarden echt ziek zullen worden, al zijn effecten moeilijk te traceren. Het kan namelijk ook gaan om een verhoogde kans op kanker of aantasting immuunsysteem. “Maar wij kennen deze case niet en dus kunnen we over deze paarden geen uitspraak doen.”

Zwangere vrouwen
DUB kreeg bij het artikel ook een vraag van een bhv'er die tijdens de brandweeroefeningen zwanger was. Ze vroeg zich af of haar baby destijds gevaar gelopen heeft. Volgens het RIVM geldt ook hier dat schade met name optreedt bij langdurig contact met de giftige stoffen. Daar lijkt, met hetzelfde voorbehoud als dat gemaakt wordt bij de paarden, geen sprake geweest te zijn om gezondheidsrisico's te hebben gelopen.   

 

Advertentie