Patricia Bruijning krijgt een van de tien Utrechtse Vidi-beurzen

Foto: UMCU

Met de Vidi-beurzen kunnen de onderzoekers vijf jaar vooruit. Er zijn winnaars in allerlei disciplines, van de geesteswetenschappen tot de natuurkunde. De namen van de winnaars zijn op 4 november bekend gemaakt.

Slechts 16 procent van de aanvragen kon gehonoreerd worden. Dat is niet veel, maar het honoreringspercentage is weleens lager geweest. Vrouwen kwamen iets vaker door de zeef dan mannen: 17 tegen 15 procent.

In deze ronde gaan de meeste beurzen naar de Universiteit van Amsterdam, die er acht in de wacht sleept. De universiteiten van Nijmegen, Wageningen en Leiden krijgen er elk zeven. De Universiteit Utrecht krijgt zes beurzen, het Universitair Medische Centrum Utrecht ontvangt er vier.

Utrechtse winnaars
Van de UU- onderzoekers met een beurs komen er drie van de faculteit Bètawetenschappen, twee van Geowetenschappen en één bij faculteit Sociale Wetenschappen. 

Patricia Bruijning (UMCU) maakte het afgelopen jaar furore in de media vanwege haar deskundigheid op het gebied van virusinfecties. In haar project onderzoekt zij hoe een vaccinatie als bescherming voor het ene virus ook invloed kan hebben om mensen te beschermen voor een ander virus.

Michael van Es (UMCU) onderzoekt nieuwe inzichten over de ziekte ALS en gaat die koppelen aan oude medicijnstudies. Zo hoopt hij de behandeling van ALS te kunnen optimaliseren.

Martin Haase (Bèta) heeft als doel om nieuwe, betere filters te ontwikkelen die zout zeewater kunnen omzetten in zoet water. Op die manier zou de toegang tot drinkwater vergroot kunnen worden.

Kaisa Kajala (Bèta) bestudeert de wortels van gewassen, zoals tomaat. Die wortels hebben een cellaag die hen beschermt tegen droogte en overstroming. Meer kennis hierover kan helpen bij het kweken van deze gewassen in ongunstige omstandigheden.

Lennart Meier (Bèta) is gespecialiseerd in algebraïsche topologie en onderzoekt met algebraïsche modellen de kwalitatieve eigenschappen van ruimte .

Amy Nivette (FSW) onderzoekt hoe eenmalig contact met de politie de ervaringen van mensen over die politie bepaalt en crimineel gedrag beïnvloedt. Ze ontwikkelt hiervoor een meetinstrument.

Oliver Plümper (Geo) stort zich op een van de grootste raadsels in de aardwetenschappen. Hij wil weten hoe het komt dat veel koolstof verloren gaat in de diepere aardlagen en in hoeverre die koolstof terugkomt in de atmosfeer. Dit zijn bepalende stoffen voor bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen en aardbevingen.

Pieter Vader (UMCU) bekijkt hoe RNA-medicatie het best toegepast kan worden. RNA is een genetische code die als medicijn ingezet kan worden. Alleen is het lastig om die medicatie in het lichaam goed te beschermen en alleen bij de zieke cellen af te leveren. Door onderzoek te doen naar RNA-koeriers in ons eigen lichaam, moet dat proces verbeterd kunnen worden.

Michelle van Vliet (Geo) analyseert de oorzaken van waterschaarste tijdens droogte en hittegolven met een nieuw modelsysteem. Als er minder water beschikbaar is, heeft dat vaak ook gevolgen voor de waterkwaliteit en zullen mensen in droge tijden meer water willen gebruiken. Deze zaken gaat zij aan elkaar koppelen. Hiermee geeft ze watermanagers handvaten om op een betere wijze schoon water te beheren.

Jannie Wijnen (UMCU) werkt aan een nieuwe MRI-techniek die het mogelijk moet maken een geluidloze MRI-scan te maken. Tot nu toe wordt dit als onmogelijk gezien. Met deze scan zouden artsen in staat zijn metabole processen in de hersenen van kinderen met een metabole ziekte of een hersentumor te zien.


Veni-vidi-vice
De beurzen maken deel uit van het Talentprogramma van NWO. Voor beginnende wetenschappers zijn er de Veni-subsidies, daarna komen deze Vidi-subsidies voor ervaren wetenschappers en ten slotte kunnen wetenschappers een aanvraag indienen voor een Vici-subsidie. Deze week komt ook de uitslag van de Vici-ronde.

De beurzen ontlenen hun naam aan het bericht dat Julius Caesar in het jaar 47 v. Chr. na een gewonnen veldslag naar de senaat van Rome stuurde: veni, vidi, vici (ik kwam, ik zag, ik overwon).

 

Universiteit

Vidi's

UvA Amsterdam

8

Radboud Nijmegen

7

Wageningen

7

Leiden

7

Utrecht

6

Erasmus Rotterdam

5

Groningen

4

TU/e

4

Erasmus MC

4

TU Delft

4

UMC Utrecht

4

VUMC

3

VU Amsterdam

3

AMC

3

Twente

2

Maastricht

2

LUMC

2

Radboud UMC

2

CWI

1

SRON

1

MUMC+

1

NSCR

1

Advertentie