Petities om hoger onderwijs te sluiten - ook in Utrecht

Screenshot van de Utrechtse petitie

De petitie in Utrecht lijkt te zijn opgezet door studenten van de Hogeschool Utrecht, maar in de tekst staat dat ook UU-studenten de petitie ondersteunen die om half twee vanmiddag ondertekend is door 24 mensen. De studenten vinden dat het Utrecht Science Park moet worden afgesloten vanwege het internationale karakter. Een deel van de tekst luidt:

De studenten vinden de tot nu toe genomen maatregelen slap en voelen zich niet veilig binnen de onderwijsinstellingen en op het Science Park. Daarnaast heerst het gevoel dat de Hogeschool, de Universiteit en de gemeente/veiligheidsregio niet serieus omgaan met de nu heersende situatie. 

De onderwijsinstellingen en de bestuursorganen dienen sterk rekening te houden met zowel de fysieke als mentale gezondheid van de studenten. Omdat er, net als in Maastricht, op het Science Park in Utrecht veel nationaliteiten samenkomen is het risico hoog. Wij vragen de onderwijsinstellingen en de bestuursorganen met klem sterkere en grotere maatregelen te nemen dan nu het geval is.

De Utrechtse petitie is gestart naar aanleiding van die in Maastricht. Daar maken drie Italiaanse studenten van de Universiteit Maastricht zich grote zorgen over het coronavirus. Er is een gebrek aan awareness in Nederland, vertellen ze aan universiteitsblad Observant. Het gaat hier heel anders dan in hun thuisland.  Dus zijn ze een petitie gestart. “Since Maastricht is an extremely international city, and therefore highly at risk, we kindly recommend to the University to take severe measures as soon as possible”, schrijven ze. De teller loopt snel op: er staan meer dan 2300 handtekeningen onder.

Geen 20 meer
Ook aan de Universiteit van Amsterdam is het een Italiaanse student die een petitie heeft gelanceerd. “Misschien is het zo dat jij als jong persoon minder gevaar loopt om besmet te raken met het virus, maar anderen misschien niet”, zegt ze tegen universiteitsblad Folia. “Denk aan de hoogleraar die je college geeft: hij is geen twintig meer.”

“Waiting until the situation gets worse is wrong”, schrijft ze in de petitie. Die vindt ongeveer evenveel weerklank en is eveneens meer dan 2.300 keer ondertekend. Zowel in Maastricht als Amsterdam wil de universiteit nog niet zo ver gaan.

Er is ook een petitie gestart aan de Hanzehogeschool, de campussen van Fontys, Zuyd en Avans, de UT Eindhoven en de Universiteit Leiden. Sommige hebben een paar ondertekeningen, andere al een paar honderd.

Vlaanderen
Het Erasmus MC heeft grote hoorcolleges inmiddels in de ban gedaan. In Vlaanderen sluit de Hogeschool PXL voorlopig de deuren. Andere instellingen ondernemen ook actie. De Vlaamse instellingen moedigen thuiswerken aan. Studenten van de Universiteit Gent schorten alle feesten en activiteiten op.

In Oostenrijk en Denemarken gaan scholen en universiteiten voorlopig helemaal dicht vanwege het coronavirus. Van president Donald Trump mogen Europeanen voorlopig niet naar de Verenigde Staten vliegen. In enkele Amerikaanse staten gaan de lessen ook niet meer door.

In Utrecht is het vooralsnog business as usual met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Medewerkers uit Brabant wordt verzocht thuis te werken en studenten uit Brabant die verkoudheidsverschijnselen hebben moeten thuis blijven. Wie zich gezond voelt wordt op college verwacht. Medewerkers wordt aangeraden hun laptop na de werkdag mee naar huis te nemen.

Gisteren kondigden studentenvereniging USC en discotheek Woolloomooloo aan alle evenementen op te schorten. Unitas cancelde één activiteit en de rest van de feestjes en bijeenkomsten gaan bij studie- , studenten- en sportverenigingen gewoon door. Onze blogger Britt de Visser schreef gisteren al dat ze vindt dat Nederland strengere maatregelen moet treffen in verband met het coronavirus.

Tags: coronavirus

Advertentie