Pilot: alleen UU'ers in de UB tijdens tentamenperiode

Foto: Hans van Leeuwen

Uit een onderzoek van de Universiteitsbibliotheek in de tentamenperiode van afgelopen april, is gebleken dat 40 procent van de werkplekken bezet wordt door niet-UU’ers. Bij een eerdere telling in 2014 was dit nog maar 27 procent. Zo zaten er studenten van de Universiteit van Humanistiek, de Hogeschool voor de Kunsten en de Hogeschool Utrecht in de twee universiteitsbibilotheken. Daarnaast zijn er mbo-studenten en middelbare scholieren die gebruik maken van de studieplekken.

Opvallend is de toename van externe studenten in de Universiteitsbibliotheek in De Uithof. In 2014 kwam 23 procent van de studenten daar van buiten de UU. Bij de laatste tentamenperiode was dit toegenomen tot 44 procent. Met name het aantal hogeschoolstudenten is sterk gegroeid, ondanks de opening van de HU-bibliotheek met 550 studieplekken.

Elke tentamenperiode een tekort
De klachten over het gebrek aan studieplekken in de universiteitsbibliotheek keren ieder jaar terug. De afgelopen jaren stond het onderwerp steevast op de agenda van de studentgeleding van de Universiteitsraad. De studenten vragen zich af waarom studenten van buiten de UU in piekperiodes in "hun" toch al drukke bibliotheek welkom zijn. Ze drongen er daarom op aan bij het College van Bestuur dat er een onderzoek zou komen naar de bezoekers van de universiteitsbibliotheek.

Nico Poppes die het onderzoek heeft uitgevoerd beaamt dat er in elke tentamenperiode een tekort aan studieplekken is. ”Door de toename van bezoekers van buiten de UU is het wel logisch om te kijken hoe we de studieplekken beter toegankelijk kunnen maken voor UU'ers.” Deze week kwam dat in een stroomversnelling nadat studenten van de Universiteitsraad naar aanleiding van het onderzoek in diverse media het voorstel lanceerden om alleen nog studenten van de UU toe te laten tijdens de tentamenperiodes.

Het College van Bestuur heeft daarop besloten om als pilot in de tentamenperiode dit najaar de studieplekken alleen beschikbaar te maken voor UU-studenten en -medewerkers. De komende maanden zal bekeken worden hoe dat precies vormgegeven gaat worden. Poppes: “Wij zijn als universiteitsbibliotheek een voor iedereen toegankelijke plek. Bijvoorbeeld om boeken te lenen of als je komt voor de bijzondere collecties. Dat willen we ook zo houden. We moeten dus vooral op zoek gaan naar een manier om uitsluitend de studieplekken exclusief voor UU’ers beschikbaar te maken.”

Ook UU-alumni de dupe
“Wij gaan in overleg met de Universiteit van Humanistiek en de hogescholen hoe we het weigeren van externe studenten kunnen oplossen. Dat kan bijvoorbeeld door het besluit goed en tijdig te communiceren en te wijzen op alternatieven. Weten de HU-studenten wel dat ze ook bij de hogeschool terecht kunnen? “

De pilot zal ook problemen opleveren voor UU-alumni. In de binnenstad zitten ook veel studenten die in Utrecht hun bachelor gevolgd hebben en nu in een andere stad een master volgen. Ze wonen nog in Utrecht, maar zouden dan ook niet welkom zijn tijdens de tentamenperiode.

De pilot loopt van 15 oktober tot en met 8 november 2018.

Advertentie