PPE- en UCU-studenten gaan meer betalen door nieuwe regel

Creative commons: pixabay

Sinds het collegejaar 2018-2019 betalen eerstejaars de helft van hun wettelijke collegegeld. Ook studenten die een dure “kleinschalige en intensieve” opleiding volgen, krijgen een korting van 50 procent. Zij krijgen dus meer geld cadeau van de overheid, dan studenten van 'gewone' opleidingen. Dat is niet eerlijk, vinden het CDA en de VVD. Zij vroegen de minister vorig jaar om alle eerstejaars studenten hetzelfde bedrag te geven.

Alle studenten dezelfde korting
Hoewel Van Engelshoven dat niet zag zitten, heeft ze op aandringen van de Kamer toch een wetswijziging opgesteld. Voortaan krijgen alle eerstejaars een korting ter hoogte van de helft van het wettelijke collegegeld: ruim duizend euro. Wie een dure studie volgt, krijgt dus procentueel een kleiner deel van zijn of haar collegegeld cadeau.

Zo’n 3.100 eerstejaars volgen zo’n duurdere opleiding. In 2018-2019 betaalden ze tussen de 2.566 en 4.345 euro collegegeld: 3.654 euro gemiddeld. Door de halvering hoefden studenten van bijvoorbeeld Philosophy, Politics and Economics afgelopen collegejaar slechts 2060 euro te betalen in plaats van 4120 euro. Maar als vanaf 1 september 2020 de nieuwe regeling ingaat, slinkt de korting naar iets meer dan 1.000 euro. Studenten van University College Utrecht profiteerden van een vergelijkbare korting.

Bespaarde geld voor aanpak lerarentekort
Het aanpassen van de regeling, levert de overheid jaarlijks zo’n 2,5 miljoen euro op. Met dat bedrag wordt het lerarentekort aangepakt. Nu zijn er voor bepaalde vakken genoeg leraren, terwijl scholen staan te springen om leraren in andere vakken. Maar wie wil switchen, moet voor een tweede lerarenopleiding het instellingscollegegeld betalen, dat soms duizenden euro’s per jaar bedraagt. Daar komt straks verandering in: leraren kunnen dan een tegemoetkoming in de kosten krijgen uit een nieuw overheidspotje.

Advertentie