Tegen inzet van politie om einde aan bezettingen te maken

Pro-Palestinaprotest: Walk-out UU om 11 uur

 walk out palestina protest
Walk-out bijeenkomst voor Bestuursgebouw Foto DUB

De docenten zijn boos dat zowel de bezetting van de binnenplaats van de UB vorige week dinsdag en de bezetting van het onderwijspand aan Drift 25 vorige week woensdag op verzoek van het College van Bestuur is beëindigd door de politie. Ook zijn dinsdag en woensdag actievoerders opgepakt door de politie. De walk-out is onder meer een protest tegen onnodige politie-inzet om vreedzame demonstraties te beëindigen, schrijven de organisatoren.  

Daarnaast eisen de organisatoren met de walk-out een echt gesprek met de collegeleden, en herhalen zij de eisen die bij alle voorafgaande demonstraties ook zijn genoemd. Zo willen ze dat de universiteit een duidelijk standpunt inneemt in de strijd tussen Israël en Hamas “die de vormen van een genocide aannemen”, transparantie over alle banden die de UU heeft met onderzoeksinstituten, organisaties en bedrijven universiteiten in Israël en het verbreken van banden en het stoppen van financiering met de instellingen en bedrijven waarmee wordt samengewerkt. Ook willen ze dat de UU gaat nadenken over de positie van Palestina als onafhankelijke staat. 

Niet alleen aan de UU wordt een walk-out georganiseerd, dit betreft een landelijke actie.

Het universiteitsbestuur heeft alle studenten en medewerkers gisteravond een mail gestuurd dat iedereen vrij is om aan deze demonstratie mee te doen. Er worden nog afspraken gemaakt met de faculteiten over de eventueel gemiste colleges. Wel zegt het bestuur dat iedereen zich aan de huisregels moet houden van demonstreren bij de UU. Daar staat onder meer in dat het gezicht niet bedekt mag zijn. 

Advertentie