Hittebestendig en biodiverser

PvdUS wil bloeiende planten en bomen op UBB-plein

Ontwerp vergroening van UBU
Ontwerp om binnenplaatst UBB te vergroenen

Saai, te veel steen, geen groen en in de zomer te heet. Zo kan de binnenplaats van de universiteitsbibliotheek in de binnenstad omschreven worden. Het plein waar een fietsenstalling onder ligt, kan wel wat groener, vond Saar van der Horst die voor de Partij voor de Utrechtse Student in de Universiteitsraad zit. 

Samen met een aantal andere studenten ontwierp ze daarom een groenere binnenplaats. Het plan is om studeerplekken in de buitenlucht te maken met daaromheen planten en kleine bomen in potten. 

Een ander idee is om de stenen verder uit elkaar te plaatsen zodat er plantjes en gras tussen kunnen groeien. Daarnaast wil het studentlid meer struiken aanleggen en er moet een leerpad komen, waarbij bezoekers informatie krijgen over de planten in de tuin. 

Napoleon
Ook de historie van het plein heeft een plek in het ontwerp. Voordat de universiteit het pand in handen kreeg, woonde hier aan het begin van de 19de eeuw koning Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon Bonaparte. Die historie moet terugkomen in een “pad met organische vormen, die voor de tijd van Lodewijk kenmerkend waren”. 

Ontwerp vergroening van UBU

Er moeten op de binnenplaats meer bomen en planten in bakken komen

Het plein moet door de aanpassingen hittebestendiger worden en door de verschillende plantensoorten wordt de biodiversiteit groter en daardoor insectvriendelijker. Saar hoopt ook dat studenten er het hele jaar door prettiger zullen verblijven. De aanpassingen moeten het plein wel toegankelijk houden voor rolstoelgebruikers. 

Living Lab
Het project moet de vorm krijgen van een ‘Living Lab’. Studenten en medewerkers van de UU worden gedurende het hele proces betrokken bij de vergroening van het plein. Het ontwerp werd bijvoorbeeld door een aantal studenten gedaan. Saar: “Zij onderzochten welke soorten bomen goed op de binnenplaats kunnen staan. Daarnaast is een van de studenten bezig met hoe het informatieve  pad het beste aangelegd kan worden.” Ook de ideeën van andere studenten zijn verzameld. 

Het studententeam is gefinancierd vanuit de NPO-gelden, het Nationaal Programma Onderwijs. Dit geld heeft de universiteit gekregen om het studentenwelzijn te verbeteren na de coronajaren. 

In de les
Tijdens en na het aanleggen van de tuin wordt onderzocht wat gebruikers van de veranderingen van het plein vinden, zodat het plan tussentijds nog aangepast kan worden. “Doordat we gebruikmaken van een Living Lab kunnen we snel veranderingen doorvoeren.”

Ontwerp vergroening van UBU

Bij de ingang van fietsenstalling komt een bloemenmuur

Daarnaast is het raadslid aan het kijken of er binnen lescursussen ruimte is voor studenten om met het project aan de slag te gaan. De student bijvoorbeeld die het leerpad gaat ontwikkelen, doet dit als stage. 

Zomer
De presentatie van de plannen en het adviesrapport zijn volgens Saar positief ontvangen door onder meer de gemeente Utrecht en deskundigen die Saar sprak voor het rapport.

Samen met Vastgoed & Campus (V&C) en het Facilitair Service Centrum (FSC) gaat het studentlid verder aan de slag met het project. Er wordt nu eerst gekeken welke van de ideeën gerealiseerd kunnen worden. Het definitieve plan wordt voor de zomer aangeleverd. De verwachting is dat de eerste bomen en struiken na de zomervakantie hun opwachting maken. 

Advertentie