Mogelijke betrokkenheid bij oplichting en omkoping

PVV-verkenner Van Strien stopt vanwege aangifte Utrecht Holdings

Gom Van Strien, still uit livestream NOS
Beeld uit livestream NOS

Van Strien wordt ervan beschuldigd Utrecht Holdings, en daarmee indirect de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, financieel te hebben benadeeld. Utrecht Holdings investeert namens de twee instellingen in startende bedrijven die wetenschappelijke innovaties commercieel aantrekkelijk proberen te maken. 

Dit voorjaar berichtte Utrecht Holdings dat twee medewerkers die gedetacheerd waren vanuit de universiteit en een oud-medewerker van de holding zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan malversaties. De misstanden waren door Utrecht Holdings zelf ontdekt en nader onderzocht door organisatieadviesbureau Deloitte. Verdere mededelingen wilde Utrecht Holdings destijds niet doen.

Goedkope aandelen
NRC schreef zaterdag dat het bij de laatste persoon ging om de kort daarvoor aangestelde kabinetsverkenner Van Strien. Hij was tussen 2002 en 2009 directeur van de holding. 

De betrokkenheid van Van Strien wordt ook duidelijk uit een geanonimiseerd vonnis van een kort geding dat in juni bij de rechtbank Gelderland diende. Daarin werden betrokkenen opgedragen om e-mails en andere communicatie vrij te geven. Utrecht Holdings hoopt hiermee extra bewijsmateriaal in handen te hebben gekregen.

Uit de uitspraak wordt duidelijk dat Van Strien de belangrijkste beschuldigde is naast de man die hem opvolgde als directeur. Dat is een van de twee UU-medewerkers die door de universiteit op non-actief zijn gesteld. 

Van Strien zou er samen met zijn opvolger onder meer voor hebben gezorgd dat aandelen van de Utrechtse biomedische spinn off Nodens tegen lage prijzen in handen kwamen van het bedrijf Hereswint BV. Van die onderneming hebben hun echtgenotes allebei 32 procent van de aandelen in handen. Daarmee zouden de universiteit en het ziekenhuis twee miljoen aan dividenten zijn misgelopen. Ook zouden er onterecht vanuit Utrecht Holdings leningen zijn verstrekt aan Nodens.

Toch terugtreden
In eerste instantie wilde Van Strien zijn werkzaamheden als kabinetsverkenner voortzetten. De aantijgingen waren volgens hem onterecht. Maandag kwam hij daarop terug. Hij heeft PVV-leider Geert Wilders laten weten zijn werkzaamheden stop te zetten. 

“Dit weekend verschenen artikelen in de media over werkzaamheden uit mijn verleden, waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken. Zowel de hierover ontstane onrust als het voorbereiden van een reactie hierop verhouden zich in mijn ogen niet met mijn huidige werk als verkenner”, schrijft hij in zijn verklaring.

Van Strien is een van de PVV’ers van het eerste uur. In een interview met DUB in 2010 lichtte hij toe waarom hij zich aanmeldde bij de PVV en lijstduwer was bij de Kamerverkiezingen in dat jaar. Hij was tegen “massa-immigratie van vrijwel ongeletterden”. Ook wilde hij een hoofddoekjesverbod in openbare gebouwen en publiek gefinancierde organisaties.

Advertentie