Raad Hogeschool Utrecht keurt begroting voor derde maal af

Body: 

Terwijl actievoerders van De Nieuwe Universiteit meer zeggenschap claimen voor studenten en staf, heeft de medezeggenschapsraad van de Hogeschool Utrecht de instellingsbegroting voor de derde maal verworpen.

Terwijl actievoerders van De Nieuwe Universiteit meer zeggenschap claimen voor studenten en staf, heeft de medezeggenschapsraad van de Hogeschool Utrecht de instellingsbegroting voor de derde maal verworpen.

De Utrechtse Hogeschoolraad heeft instemmingsrecht over de begroting en is zeer kritisch over de plannen van het bestuur om twintig procent te bezuinigen op de kosten van het ondersteunend personeel. Van de elfhonderd arbeidsplaatsen zouden er de komende vier jaar tweehonderd moeten verdwijnen.

Volgens het bestuur zou dat via natuurlijk verloop gaan, maar kritische raadsleden, de ombudsman van de Hogeschool Utrecht en de Algemene Onderwijsbond stellen dat personeelsleden onder druk worden gezet om in te stemmen met ontslag. Eerder ontkende HU-bestuurder Jan Bogerd dat in hogeschoolblad Trajectum, maar nu zal er een onderzoek worden ingesteld.

Verder vindt de hogeschoolraad dat het bestuur de risico’s van de huisvestingsplannen onvoldoende in kaart heeft gebracht en voelt de raad zich te weinig betrokken bij plannen om het onderwijs te vernieuwen.

De toezeggingen die het bestuur de afgelopen weken deed waren onvoldoende om de raad te overtuigen, meldt Trajectum. Een gang naar de landelijke geschillencommissie medezeggenschap lijkt onvermijdelijk. Die zal vervolgens een bindende uitspraak doen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail