Raad van Toezicht verhoogt eigen toelage

Dat heeft collegevoorzitter Anton Pijpers deze week gezegd in een vergadering van de universiteitsraad. Tot nu toe ontvingen de leden een jaarlijkse vergoeding van 10.000 euro per jaar. Voor de voorzitter lag dat bedrag op 15.000 euro. De Raad van Toezicht controleert het college van bestuur, moet instemmen met het strategisch plan, de jaarrekening en het jaarverslag. Ook moet de raad minstens twee keer per jaar met de universiteitsraad spreken.

Uit cijfers van de VSNU, de vereniging van universiteiten, blijkt dat de Utrechtse leden in 2017, samen met de leden in Tilburg, de laagste toelage van alle universiteiten kregen. De universiteiten van Leiden en Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit zitten op het toegestane maximum. De maximum honorering is in 2020 voor een voorzitter van een universiteit met de grootte van de UU 30.150 euro en voor leden 20.100 euro.

Volgens Anton Pijpers was de Utrechtse Raad van Toezicht gewezen op dit verschil in beloning door mensen van buiten de universiteit. De Raad van Toezicht heeft daarop de eigen commissie die over universitaire arbeidsvoorwaarden gaat, gevraagd om naar mogelijke scenario’s te kijken. Na advies van externen is de commissie met een voorstel gekomen waar de Raad begin maart mee heeft ingestemd. Een andere reden was dat de toelage acht jaar niet was gewijzigd.

Vanaf 2020 gaat de toelage voor leden omhoog naar 16.000 euro  en voor de voorzitter naar 24.000 euro. Dat is ongeveer 80 procent van wat de maximale honorering in 2020 mag zijn. 

Wat leden van de Raad van Toezicht maximaal mogen verdien is vastgelegd in de wet op topinkomens, de WNT-2. Ook staat in de wet dat de Raad van Toezicht de eigen honorering moet vaststellen.  

Advertentie