Raadsfractie boos over 'Baudet-kritische' tentamenvraag

Volgens De Vrije Student wordt met de tentamenvraag openlijk de aanval geopend op een politieke partij. De docenten zouden daarmee “een gevaarlijke grens” oversteken. De wetenschappelijke integriteit wordt volgens de U-raadsfractie geschonden en het imago van de universiteit geschaad.  

De Vrije Student vraagt de drie docenten daarom de vraag ofwel automatisch goed te rekenen danwel weg te laten uit de beoordeling. Zij adviseert de docenten daarnaast in het vervolg niet meer “hun eigen mening door te drukken in een tentamen”.

Dit blijkt uit een mailwisseling van de fractie met de betrokken docenten en het faculteitsbestuur Geesteswetenschappen waarin DUB in de cc is meegenomen. De foto van de tentamenvraag van het deeltentamen voor het vak ‘Logica voor Filosofen’ circuleerde al eerder op Twitter en zou volgens De Vrije Student inmiddels ook rondgaan binnen verschillende app-groepen van Forum-aanhangers.

In een reactie aan De Vrije Student mailt een van de docenten het commentaar “irrelevant” te vinden. Hij ziet geen reden de opgave terug te trekken of excuses aan te bieden. “De studenten worden niet geacht een ‘subjectieve politiek geladen redenering te volgen’; er is ook helemaal geen sprake van een redenering”, zo stelt hij. “Ze dienen slechts de logische vorm van een aantal voorbeeldzinnen te herkennen en deze in de vorm van een vertaling in een formule van de taal van de propositielogica te gieten. De lexicale inhoud van deze zinnen doet er niet toe.”

Het faculteitsbestuur Geesteswetenschappen laat DUB weten de tentamenvraag niet smaakvol en effectief te vinden, maar geen aanleiding te zien voor maatregelen. Het incident zal nog wel intern worden besproken. "We vinden deze voorbeeldzinnen flauw, en we kunnen ons voorstellen dat studenten zich eraan ergeren. Het leidt sommigen misschien ook af van waar het in dit tentamen om gaat. Studenten moesten in dit tentamen de logische vorm van een aantal zinnen herkennen en deze in een formule gieten. Hierbij had je voor allerlei prima voorbeeldzinnen kunnen kiezen, waaraan niemand zich hoeft te storen."

 

Advertentie