Rebo investeert ruim 2 miljoen in nieuw onderzoek

Hoe veerkrachtig is onze samenleving? Rebo gaat er onderzoek naar doen.

Na jaren van bezuinigen en zuinig aan doen, staat er nu een aardig bedrag op de spaarrekening van de Rebo-faculteit. Het bestuur wil extra investeren in onderwijs en onderzoek. De plannen voor onderwijs worden later bekendgemaakt, maar die voor het onderzoek zijn bekend: Rebo wil 2,4 miljoen euro investeren in nieuw, innovatief onderzoek met als thema ‘de veerkrachtige samenleving’.

De investering dient meerdere doelen. Ten eerste wil het bestuur dat wetenschappers van de verschillende departementen in dit onderzoek gaan samenwerken. Ook moet het thema de zichtbaarheid van het Rebo-onderzoek in binnen- en buitenland vergroten en de potentie hebben om externe gelden binnen te halen. Daarbij moet het onderzoek aansluiten op de strategische thema’s Institutions en Sustainability van de UU.

Centrale elementen voor Resilient Societies zoals het onderzoeksthema officieel heet, zijn de verschuivende rollen en verhoudingen tussen verschillende partijen in een veranderende samenleving. De faculteit heeft twee deelthema’s benoemd. De eerste heet Resilient Governance en gaat over besturen die op lokaal tot mondiaal niveau voor grote uitdagingen staan. Het andere thema heet Future of Work en gaat over de arbeidsmarkt die verandert onder invloed van mondialisering, techniek en een andere verdeling van werk.

Om de wetenschappers op ideeën te brengen geeft het bestuur vele voorbeelden van onderzoeksvragen. Hieruit mogen de onderzoekers kiezen, maar ze mogen ook met een eigen idee komen. Bij het thema Resilient Governance zijn de vragen bijvoorbeeld ‘Welke mix van governance-instrumenten leidt tot een duurzame en circulaire economische ontwikkeling? Of: Wat is de ruimte voor nieuwe toezichts- en handhavingsvormen gezien het belang van fundamentele rechten zoals privacy?

Het thema Future of Work kan vragen behelzen als ‘Wat zijn de verantwoordelijkheden van de traditionele overheid, vakbonden en werkgevers bij het streven naar een eerlijke, dienstbare en veerkrachtige arbeidsmarkt. En hoe kan dit sociaal, efficiënt en innovatief?’ Of: Welke risico’s brengt de migratie van laaggeschoolde migranten met zich mee en hoe kunnen deze risico’s het best worden opgevangen?'

Drie onderzoeksvoorstellen zullen worden gehonoreerd en krijgen elk 800.000 euro per jaar voor een periode van drie jaar. Het onderzoek loopt van 1 september 2016 tot 1 september 2019. Wetenschappers van Rebo kunnen tot 1 april met voorstellen komen.

Advertentie