Receptionistenwissel treft Farmacie

Afscheid van Niyazi Sert, receptionist David de Wiedgebouw

Een groot afscheid voor Niyazi Sert (45) deze vrijdag. Elf jaar lang was hij het vertrouwde gezicht achter de receptie van Farmacie. Eerst in het Wentgebouw en toen het bètadepartement verkaste naar het David de Wiedgebouw, verhuisde Sert mee. Hij moet, zo is hem verteld, een nieuwe uitdaging aangaan en staat vanaf maandag achter de receptie van het Langeveldgebouw van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Kritische vragen

In de Dienstraad van het FSC werd afgelopen dinsdag stilgestaan bij de onrust onder receptionisten en de overstap naar ISS. Beveiliger ISS heeft 20 medewerkers van ASI overgenomen, deelde manager operationele services Letty Broere van FSC mee. Maar er zijn ook zeer vertrouwde ASI-gezichten die na 1 oktober niet meer in de universitaire panden zijn terug te zien.

De Dienstraad vroeg Letty Broere waarom niet aan de receptionisten is gevraagd of ze wilden verhuizen en zo ja naar welk gebouw ze het liefste wilden. Verder sprak de Dienstraad zijn zorg uit over het verdwijnen van ervaring bij het vertrek van vaste receptionisten.

Letty Broere: “Op dit moment worden de ISS-collega’s ingewerkt zodat ze zo snel mogelijk bekend zijn met hun gebouw. Aan onze medewerkers is een ander gebouw aangeboden, gaten worden door ISS opgevuld. Elk gebouw krijgt een vaste ISS-receptionist.

“Onze receptionisten zijn geplaatst in een functie, niet in een gebouw. Dat hebben we ze duidelijk verteld. Wij vinden dat ze meer moeten rouleren. Ze moeten multi-inzetbaar zijn. Ook is het goed dat ze zichzelf op die manier verder ontwikkelen en dat ze daardoor plezier in hun werk houden.”

Maar zei de Dienstraad, wij horen dat veel receptionisten het helemaal niet plezierig vinden om te verhuizen naar een ander pand. Waarom is de keuze niet aan de receptionist gelaten? Broere: “Dat hebben we niet willen doen. Wij hebben die verantwoordelijkheid genomen.” Maar hoe zit het dan met het plezier in het werk? Broere: “Voor zover ik weet, zijn er één of twee mensen niet blij.”

“Ik sta hier al 10 jaar met een vaste collega”, zegt Sert. “Eén van ons twee moest verhuizen. De keuze viel op mij. Ik vind dat niet leuk, maar er was niets aan te doen. Ik moet mezelf gaan ontwikkelen, zeggen ze. Maar er is mij niet gevraagd of ik dat wil en ook niet of ik wil verhuizen. Ik ben verdrietig, maar ik blijf lachen”, zegt de receptionist.

We hadden hem graag gehouden
Ook de medewerkers en studenten van het David de Wiedgebouw die vanochtend met wel honderd man afscheid kwamen nemen, zien Sert niet graag vertrekken. Directeur Ton de Boer heeft getracht Sert voor Farmacie te behouden. Hij is op gesprek geweest bij het Facilitair Service Centrum, waar de receptionisten bestuurlijk onder vallen. “Maar het is niet gelukt”, zegt hij. “Het FSC werkt dwars door de hele organisatie van de universiteit heen. Als die dienst het belangrijk vindt, om de receptionisten te verplaatsen, heb je daar geen invloed op. Ja, een beetje frustrerend is dat wel.”

De Boer had al eerder een beroep gedaan op het FSC toen Farmacie ging verhuizen van het Wentgebouw naar het David de Wied. “Onze twee vaste receptionisten hebben toen lange tijd in onzekerheid gezeten of ze mochten mee verhuizen. Of het aan mijn verzoek lag, weet ik niet, maar uiteindelijk mochten ze met ons mee.”

Vriend en bewaker
Een receptionist is heel belangrijk voor een gebouw, zegt de directeur. “Zeker in een pand als het onze. Je komt niet verder dan de lift als je geen pasje hebt, maar iemand kan wel stiekem achter je aan mee naar binnen lopen. Eenmaal binnen kan die persoon overal komen. Onze kamers kunnen niet op slot, dus iemand met kwade bedoelingen heeft vrij spel. Onze receptionisten kennen iedereen en weten precies wie hier wel en niet thuishoren en houden dat goed in de gaten. Daardoor voelen we ons hier veilig. ”

Maar ook als vertrouwd gezicht is een receptionist belangrijk. “Wij hebben allemaal een band met Sert opgebouwd", zegt De Boer. "Studenten en medewerkers. Hij kent iedereen en kent de geschiedenis van heel veel mensen. Dat is vertrouwd.” Sert is ook een goede en geïnteresseerde collega, vervolgt De Boer. “Hij is vaak aanwezig in het publiek als een promovendus zijn proefschrift moet verdedigen. Zijn vrouw is ook een keer paranimf geweest bij een promotie. Daaruit zie je hoe persoonlijk hij en zijn vrouw betrokken zijn bij de collega’s.”

Bestuurlijke stroomlijning
De reden voor het verhuizen van receptionisten in dienst van de Universiteit Utrecht, heeft te maken met de ‘stroomlijning’ van de bedrijfsvoering, zoals Facilitair Service Centrum het noemt. Achter de recepties staan niet alleen werknemers van de Universiteit Utrecht, maar ook medewerkers van beveiligingsbedrijf ASI. Per 1 oktober loopt het contract met ASI af en gaat de UU in zee met ISS. Een uitgelezen moment om de dienstverlening verder te stroomlijnen, zegt het FSC.

Achter elke balie, zo is het idee, staat vanaf oktober een FSC’er en een ISS’er. Van elke balie waar twee medewerkers van het FSC werken, moet er van één afscheid worden genomen. “Dat is niet helemaal waar”, zegt Wim Bremer, receptionist van het Langeveldgebouw. “Mijn collega gaat in december met pensioen. In de mail die ik van FSC heb gekregen, staat dat als er op korte termijn één collega met pensioen gaat, er tijdelijk toch twee FSC’ers achter de receptie mogen staan.” De tweede FSC’er in het Langeveldgebouw wordt Niyazi Sert. Bremer staat dan achter de balie van de UB in De Uithof. “Dat snap ik dus niet. Waarom hebben ze mij niet hier laten staan?”

Advertentie