Rechten ligt nog niet wakker van grote belangstelling eerstejaars

Op 15 april stond de teller op 922 nieuwe aanmeldingen voor de opleiding Rechtsgeleerdheid. Dat zijn er 172 meer dan er vorig jaar begonnen aan een rechtenstudie in Utrecht. Departementshoofd Ige Dekker ligt er nog niet wakker van: “Wij wachten rustig eerst 1 mei af.”

Vorig collegejaar hanteerde Rechten nog een numerus fixus van 750 nieuwe studenten. Daarvan waren er 225 plaatsen gereserveerd voor het Utrecht Law College. Dit jaar is de fixus geschrapt en kunnen alle jongeren die Rechten in Utrecht willen studeren zich aanmelden. Dat hebben ze bij Rechten geweten. De belangstelling is enorm.

Volgens departementshoofd Ige Dekker is er van paniek op de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie geen sprake. “We wachten rustig 1 mei en de matchingsdagen in juni af.”

Dit jaar moet iedereen die in september met een studie in het hoger onderwijs wil beginnen, zich voor 1 mei aanmelden. Die datum komt in zicht en dan is definitief bekend hoeveel belangstelling er is voor onder meer de opleiding Rechtsgeleerdheid in Utrecht. “Van degenen die zich tot nog toe hebben aangemeld, zijn er ruim driehonderd die zich hebben aangemeld voor het Law College. Ook dat is een groei ten opzichte van vorig jaar.”

Volgens Dekker kan de groeiende belangstelling voor de reguliere rechtenopleiding worden verklaard doordat drie van de negen rechtenopleidingen in Nederland dit jaar nog wel een numerus fixus hanteren. Dat zijn Leiden Universiteit en de beide Amsterdamse universiteiten. Middelbare scholieren kunnen zich daarom bij Utrecht hebben ingeschreven als uitwijkoptie voor het geval ze in Leiden of Amsterdam worden uitgeloot. Ook kan Rechten een tweede-keuze-opleiding zijn voor aankomende studenten.

Zorgen maakt Dekker zich nog niet over de omvang van de belangstelling. Hij heeft veel vertrouwen in het matchingsmechanisme, mede de reden waarom Utrecht de numerus fixus heeft geschrapt. “Studenten die in Utrecht Rechten willen studeren, zijn verplicht om op de matchingsdag te komen. Komen ze niet dan worden ze niet toegelaten.”

Het departement bereidt zich wel voor op extra drukke matchingsactiviteiten. In maart is er al één geweest en in juni staan twee matchingsdagen gepland. "Per dag kunnen we tussen de tweehonderd en 250 aankomende studenten ontvangen. We houden er rekening mee dat we nog een extra dag moeten organiseren. Maar daar beslissen we na 1 mei pas over."

Na het volgen van de matchingsdag kunnen studenten hun aanmelding nog intrekken, zegt Dekker, omdat ze toch minder gemotiveerd zijn voor een rechtenopleiding dan ze aanvankelijk dachten. Half juli is de loting voor de numerus-fixusopleidingen in Leiden en Amsterdam achter de rug. “Hierdoor zal het aantal studenten dat in september gaat beginnen aan onze reguliere opleiding, naar we nu verwachten, vast lager zijn dan die 922.”

De belangstelling voor het Utrecht Law College is ook gegroeid, maar een derde college komt er dit jaar niet. “We maken even pas op de plaats.” Dat betekent dat van de driehonderd gegadigden minimaal de helft afvalt in de selectie. “Sinds februari worden er al selectiegesprekken gehouden, in de tweede helft van juni krijgen de kandidaten te horen wie er mag komen en wie afvalt.” De afvallers kunnen nog wel terecht op de reguliere opleiding, zegt Dekker, indien ze dat nog niet hebben gedaan.

Door de matchingsprocedure is in elk geval vroeger dan voorgaande jaren duidelijk met hoeveel eerstejaars studenten de opleiding in september begint. “Vorig jaar konden studenten door de numerus fixus nog instromen tot 1 oktober wat het begin van een academisch jaar onrustig maakt.”

Wordt het departement toch geconfronteerd met een groter aantal eerstejaars dan vorig jaar, dan is er nog tijd genoeg om maatregelen te treffen, verwacht Dekker.

Advertentie