Recordaantal studenten maakt digitaal tentamen

Body: 

Zevenhonderd eerstejaars studenten Rechtsgeleerdheid maken deze dinsdag een digitale toets. Niet eerder hebben zoveel studenten van de Universiteit Utrecht tegelijkertijd een e-toets gemaakt.

Het is niet het maximale aantal dat op hetzelfde tijdstip digitaal getoetst kan worden. In totaal zijn er 1100 toetsplekken binnen de Universiteit Utrecht, waarvan bijna zevenhonderd plekken in het Educatorium. “De tentamenzaal was net te klein dus 60 studenten maken hun toets in een hoorcollegezaal", zegt projectleider E-assessments Gerdine Slot die vandaag kijkt of alles naar wens verloopt in het Educatorium.

Het maken van digitale toetsen wordt steeds populairder. De UU begon hiermee in collegejaar 2015-2016. In dat collegejaar werd 10 procent van alle toetsen digitaal gemaakt, vorig jaar was dat al verdubbeld en dit jaar is een derde van alle toetsen digitaal. De verwachting is dat dit toeneemt tot 40 procent, zegt Slot.

Konden aanvankelijk alleen in het Educatorium toetsen worden gemaakt in een van internet afgeschermde omgeving, in 2016 is het aantal locaties uitgebreid. In De Uithof kan het bij Diergeneeskunde, het Ruppertgebouw en het Buys Ballotgebouw. In de binnenstad in het pand van Bestuur- & Organisatiewetenschap, een pand aan de Drift en sinds kort dus ook in het rechtenpand aan Janskerkhof. Op de internationale campus is het Spinozagebouw uitgerust met een zaal waar internet kan worden ‘buitengesloten’ tijdens het maken van een digitale toets.

Uit een onderzoek van Educate-it blijkt dat zowel docenten als studenten positief staan ten opzicht van digitaal toetsen. In een eerder verhaal van DUB zeggen studenten het fijn te vinden dat ze kunnen typen, plakken en knippen zonder dat het een rommeltje wordt op het tentamenformulier, dat ze allemaal evenveel tijd hebben om de toets te maken en dat ze eerder hun cijfer terugkrijgen. Docenten vinden het fijn om niet meer met stapels papier te hoeven sjouwen, dat ze zonder problemen de antwoorden kunnen lezen en dat ze op een makkelijke manier feedback kunnen geven.

Minder aan digitaal toetsen is de angst dat de techniek het laat afweten, dat de zaal warmer wordt door de warmte die de chromebooks verspreiden en dat de tafeltjes waaraan het tentamen gemaakt moeten worden te klein zijn om ook nog boeken naast de laptop te leggen. Ook zijn er natuurlijk studenten en docenten die de voorkeur geven aan papier boven een computer. Studenten vinden papier fijn omdat ze dan passages in de vragen of teksten kunnen onderstrepen en docenten vinden het nakijken op papier bijvoorbeeld prettiger.

Tabel uit het onderzoek onder studenten: Voorkeur papieren versus digitale toetsafname

Mijn voorkeur gaat uit naar:

Valid Percent

2014-2015

Valid Percent

2015-2016

 

 

N

%

N

%

Valid

Een papieren toetsafname

338

51,8

166

24,4

Een digitale toetsafname

174

25,6

359

52,8

Ik heb geen voorkeur

141

21,6

155

22,8

Total

653

100

672

100

Gemiddeld geeft rond 22 procent van de studenten aan geen voorkeur te hebben voor digitaal versus papier afname van de toets. Dit beeld sluit aan bij het beeld in 2015.

De groei van digitaal toetsen aan de UU in een grafiek

voorkeur digitaal tentamen.png

Facebook Twitter Whatsapp Mail