Recordopkomst bij UU, maar de verkiezingen universiteiten niet overal een feest

Leden van studentenpartijen VUUR, De Vrije Student en PvdUS in debat. Foto: Bas Koppe.

26,3 procent van de UU-studenten bracht begin mei zijn of haar stem uit, en dat is een record. Iets minder rooskleurig: voor sommige faculteitsraden werden géén verkiezingen gehouden vanwege een gebrek aan kandidaten. De opkomst bij TIlburg University was, net als in vorige jaren, het hoogst. Er wordt fanatiek campagne gevoerd. Zó fanatiek zelfs, dat de campagne op de Tilburgse campus aan banden werd gelegd. Zo mocht er maar een beperkt aantal studenten actief stemmen werven.

Universiteitsblad Univers bericht dat bijna driekwart van de Tilburgse studenten de campagne ondanks deze maatregelen onaangenaam vond. Tot een lagere opkomst heeft het ‘verkiezingscircus’ nauwelijks geleid: maar liefst 46,2 procent van de studenten heeft gestemd, tegen 49 procent vorig jaar.

Een vergelijkbare opkomst werd bij TU Delft gehaald. Daar sneuvelde het oude record (40,6 procent) uit 2010: nu ging maar liefst 44,2 procent van de studenten stemmen.

Protestpartij
Bij de verkiezingen voor de medezeggenschap aan de Universiteit van Amsterdam nam dit jaar slechts twintig procent van de studenten de moeite om te stemmen – evenveel als in voorgaande jaren. Dat lag niet aan het aantal kandidaten dat gekozen kon worden: in totaal deden er zeventien partijen mee, waaronder een ‘rechts-populistische’ partij en een ludieke protestpartij.

Partij Roede, verkiesbaar bij de faculteit geesteswetenschappen, pleitte onder meer voor het ontslaan van alle openlijke linkse docenten. De enige kandidaat op de lijst noemde de UvA een ‘enclave van Noord-Korea’. Tot ongenoegen van de facultaire studentenraad, die de partij ‘discriminerend en kwetsend’ noemde. De kandidaat wist geen zetel te bemachtigen.

Een andere protestpartij (Slaafs) deed mee met maar twee verkiezingsbeloften: ‘méér bier, minder AFS’. Zij waren tegen de fusie van de bètafaculteiten (AFS) van de VU en de UvA, en voor het uitdelen van bier, bekostigd met de bestuursbeurzen van de verkozen raadsleden. In tegenstelling tot Roede behaalde Slaafs wél een zetel. Ook dat is dus medezeggenschap.

'Verontrustend lage' opkomst in Rotterdam
Aan de andere universiteiten ging het rustiger toe. Bij de Vrije Universiteit werden de verkiezingen voor de universitaire studentenraad vorig jaar afgelast omdat er meer zetels dan kandidaten waren. Nu waren er wel genoeg aanmeldingen. De opkomst was wel iets lager dan in 2014 en 2015: 18,4 procent van alle studenten heeft gestemd. In Groningen was de opkomst met 28,1 procent van de studenten een stuk hoger.

Ook bij de Erasmus Universiteit werden er net als vorig jaar niet voor elke faculteitsraad verkiezingen gehouden. Behalve het tekort aan kandidaten is ook de ‘verontrustend lage’ opkomst (10,3 procent) een zorg.

In Eindhoven was de opkomst 41 procent, een paar procent hoger dan het jaar ervoor, maar daar ging men al in december naar de stembus.

De verkiezingen bij de Radboud Universiteit en Wageningen Universiteit beginnen volgende week.

Advertentie