Rector en U-raad botsen over Vidius-persbericht

Body: 

Rector Bert van der Zwaan kon maandag zijn irritatie nauwelijks verhullen. Hij vindt het “heel curieus” dat de universiteitsraad in de media is gaan klagen over gebrekkige inspraak bij de masterherziening.

Rector Bert van der Zwaan kon maandag zijn irritatie nauwelijks verhullen. Hij vindt het “heel curieus” dat de universiteitsraad in de media is gaan klagen over gebrekkige inspraak bij de masterherziening.

De sfeer was maandag eventjes om te snijden in een commissievergadering van de universiteitsraad. Rector Bert van der Zwaan nam uitgebreid de tijd om te fulmineren tegen het verschijnen van een recent persbericht van studentenunie Vidus, waarin gesteld wordt dat het universiteitsbestuur studenten veel te weinig betrekt bij de plannen voor nieuwe masteropleidingen. 

Niet zozeer het persbericht van Vidius, als wel de medewerking van de studentgeleding van de universiteitsraad aan dat bericht stelde Van der Zwaan teleur. Zeker nu er in de Tweede Kamer schriftelijke vragen zijn gesteld over de kwestie.

Van der Zwaan begon met een lange opsomming van de formele en informele momenten waarop de universiteitsraad is bijgepraat over de masterplannen. En hij verwees naar een Twitter-bericht van een raadslid waarin de masterplannen “veelbelovend” genoemd worden.

Van der Zwaan: “Op 28 januari zijn de studenten in de universiteitsraad nog informeel bijgepraat over de masterplannen. We gingen toen tevreden van tafel. Tenminste: dat dacht ik. En op 29 januari krijg ik een persbericht om de oren dat de Universiteit Utrecht niet luistert naar studenten. Dat is toch curieus?”

Dat vonden de studenten in de raad niet. Joël Wieme: “We kregen het gevoel we de trein gemist hadden. We dachten: als we nu niet hard op de rem gaan trappen dan gaan er dingen ernstig mis. Dat gevoel speelde een belangrijke rol bij het persbericht.”

Met een nieuw masteraanbod vanaf collegejaar 2016-2017 wil de Universiteit Utrecht meer masterstudenten aantrekken. Op dit moment dreigt de UU een bacheloruniversiteit te worden. Het is de bedoeling dat kleine masters verdwijnen en dat de nieuwe masters een betere aansluiting krijgen op de arbeidsmarkt.

Drie faculteiten (Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en REBO) bespreken momenteel al met hun facultaire medezeggenschapsraden over plannen om het masteraanbod ingrijpend te wijzigen. De studentgeleding in de U-raad vindt dat er eerst op centraal universitair niveau over de richtlijnen van het nieuwe beleid gepraat had moeten worden.  

Wieme: “Onze kritiek gaat niet over de inhoud. We hebben moeite met de gang van zaken, de procedure, en de mate waarin wij erbij betrokken worden.”

Volgens rector Van der Zwaan zijn de richtlijnen van de masterherziening grotendeels al vastgelegd in het strategisch plan van 2012. “Dat is toen uitvoerig met de toenmalige universiteitsraad besproken.”

Van der Zwaan bleef het vreemd vinden dat de studenten in de raad het spelletje via de media hebben gespeeld. “Ik snap hier níéts van”, zei de rector. “Als jullie het overleg tot nu toe niet bevredigend vinden, dan sturen jullie toch gewoon een mail naar mij? Dit college is heel toegankelijk.”

Het personeel in de raad reageerde verdeeld op de kwestie. Herre Talsma vond de inspraakprocedure ook onduidelijk: “We weten niet wat waar beslist wordt. Als masters bij Geesteswetenschappen opgeheven worden, dan weten we niet op grond waarvan. Op basis van economische argumenten? Maak voor ons nou helder welke koers het college hierin heeft.”

Personeelslid Gert Folkers zei “verbaasd” te zijn over het persbericht van Vidius en de studenten in de raad. “We moeten hier met elkaar praten. Niet via de pers. Dat komt de discussie over de inhoud niet ten goede."

Facebook Twitter Whatsapp Mail