Reisbeurzen voor ‘groene’ UU-studenten

Utrechtse Erasmusstudenten kunnen een treinkaartje vergoed krijgen met een maximale waarde van een interrailkaart . Foto: wikimedia commons

De UU maakte deze week bekend een budget van 25.000 euro beschikbaar te stellen om studenten te motiveren het vliegtuig te mijden. UU-studenten die in het academisch jaar 2020-2021 gaan studeren aan een van de 105 Europese partneruniversiteiten van de UU kunnen in april een aanvraag indienen voor een ‘Travel Green Grant’. Het betreft vooralsnog een pilot van één jaar.

Heenreis vergoed
De maximale vergoeding die studenten straks kunnen krijgen is 185 euro, de prijs van een interrailkaart. De UU denkt daarmee in de meeste gevallen de volledige heenreis te kunnen vergoeden.

Hoeveel studenten een reisbeurs zullen krijgen, is afhankelijk van de aanvragen. Als alle geïnteresseerde studenten de maximale vergoeding willen, dan kan de reis van 135 studenten worden gecompenseerd. Als er goedkopere trein- en buskaartjes bijzitten, kunnen meer studenten profiteren.

Vorig jaar gingen er zo’n 490 UU-studenten met een Erasmusbeurs op reis. De verwachting is dat niet elke student die op uitwisseling gaat een aanvraag zal doen. Niet alle Europese bestemmingen zijn immers gemakkelijk te bereiken met bus en trein. Als er toch meer verzoeken binnenkomen dan het budget toelaat, zal er worden geloot.

Kleinere footprint
De UU hoopt dat de beurs bijdraagt aan het behalen van de doelstelling om in 2030 een CO2-neutrale organisatie te zijn. Uit het duurzaamheidsjaarverslag 2018 van de UU blijkt dat de uitwisselingsreizen van Utrechtse studenten 4 procent van de totale ‘footprint’ van de UU beslaan. Daarbij zijn studenten die of op veldwerk of stage gaan nog niet meegenomen.

Eerder besloot de universiteit al een reisfonds in te richten voor medewerkers die ervoor kiezen om ‘groen’ te reizen naar conferenties of werkbezoeken. De reizen van de medewerkers zijn zelfs goed voor 11 procent van de universitaire voetafdruk.

Stimulans
De UU is voor zover bekend de eerste Nederlandse universiteit die studenten stimuleert om de vliegreis te schrappen. In Europa zijn er wel voorbeelden. Zo hebben de Zweedse universiteiten van Uppsala en Lund soortgelijke beurzenprogramma’s.

De hoop is dat dit soort programma’s andere universiteiten aanmoedigt om hetzelfde te doen. Ook zouden Europese landen in de nieuwe afspraken over het Erasmusprogramma (het huidige loopt volgend jaar af) vergoedingen kunnen opnemen voor studenten die willen reizen met trein of bus maar daardoor extra kosten moeten maken. De vraag is of die wens reëel is, gezien de moeizaam verlopende onderhandelingen over de Europese begroting.

Daantje Berghuis van het Green Office, die samen met twee medewerkers van het universitaire team Student Life and Mobility van het International Office het initiatief nam voor het project, zegt: “Wij zijn heel blij met de pilot en hopen dat deze financiële compensatie in de toekomst voortgezet en uitgebreid wordt. Verder zou het natuurlijk fantastisch zijn als andere universiteiten in Nederland dit idee overnemen!”

Studenten die de beurs krijgen, moeten straks hun trein- of busticket zelf voorschieten. Zij kunnen de kosten daarna declareren bij de UU. Daarbij moeten zij een kort verslag van de gemaakte reis aanleveren.

 

Advertentie