Reorganisatie UCU moet band met rest universiteit versterken

Foto DUB

Na de beslissing van het universiteitsbestuur om het terrein van  University College Utrecht (UCU) aan de Prins Hendriklaan te verkopen, wordt al volop gespeculeerd over een nieuwe campus voor de Engelstalige Liberal Arts-opleiding in De Uithof. Maar ook in andere opzichten moet UCU toenadering zoeken tot de overige onderdelen van de universiteit, zo blijkt uit een reorganisatieplan dat maandag door Dean James Kennedy werd gepresenteerd.

De pioniersfunctie van het UCU staat al enige tijd onder druk, constateert Kennedy. De concurrentie van andere brede Engelstalige programma’s en andere colleges doet zich voelen. Alleen met een grotere wisselwerking tussen het UCU en de Utrechtse faculteiten kan het University College zijn status als innovatieve onderwijsproeftuin behouden.

De voorgestelde nieuwe organisatiestructuur moet daarbij behulpzaam zijn. Zo komt er een adviesraad met daarin ook enkele (voormalige) facultaire vice-decanen. Die moet aangeven welke samenwerkingsverbanden binnen en buiten de universiteit nodig en mogelijk zijn.

Daarnaast wordt straks van personen op belangrijke posities in de organisatie verwacht dat zij betrokken zijn bij universitaire onderzoeksthema’s en dat zij die ervaring kunnen inzetten voor vernieuwend onderwijs binnen het UCU. Het kan daarbij overigens gaan om docenten uit de eigen UCU-staf en om docenten van de zeven UU-faculteiten die dan een deeltijdaanstelling bij het UCU krijgen. Het UCU werkt met een eigen staf van docenten en met docenten van faculteiten.

Omdat die spilfuncties in het vervolg maar tijdelijk bekleed mogen worden, komen er bovendien meer carrièremogelijkheden. Dit moet het voor facultaire docenten interessanter maken om zich voor langere tijd (deels) aan het UCU te verbinden. Dat blijkt nu vaak een probleem. Op dit moment ziet het UCU bijvoorbeeld jaarlijks veertig ingehuurde UU-docenten komen en weer gaan. Dat is zowel voor het UCU als voor de faculteiten geen optimale situatie, stelt de Dean vast.

Kritisch rapport
De beslissing om te reorganiseren volgde afgelopen najaar op een opmerkelijk kritisch rapport van een commissie onder leiding van voormalig directeur van de universitaire Bestuursdienst Joop Kessels. De kleine organisatie is volgens Kessels te veel naar binnen gericht, waarbij er een tweedeling zichtbaar is tussen eigen UCU-staf en de ingehuurde UU-docenten. Daarnaast is er sprake van een onduidelijke organisatiestructuur met bovendien een te grote afstand tussen management en werkvloer. Allemaal zaken die slagvaardige besluitvorming en een noodzakelijke blik naar buiten in de weg staan.

In DUB gaf Dean James Kennedy in juni al aan de meeste aanbevelingen van de commissie Kessels te willen opvolgen. Een belangrijke wijziging is bijvoorbeeld het opheffen van de departementale structuur. Op dit moment geven drie departementshoofden leiding aan de medewerkers van een verzameling onderwijstracks. De commissie Kessels constateerde dat de departementen te groot waren en dat inhoudelijke uitwisseling tussen tracks onderling en tussen UCU-tracks en UU-opleidingen maar moeilijk van de grond kwam. Op voorspraak van de commissie besloot het UCU-bestuur de departementen daarom te vervangen door zes clusters van tracks met zes clusterhoofden.

Een heet hangijzer was echter de positie van de zogenaamde fellows, die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor de tracks. Aanvankelijk zouden de clusterhoofden de huidige departementshoofden én de huidige fellows vervangen. Tijdens bijeenkomsten binnen het UCU over de gewenste nieuwe organisatievorm kwam er veel verzet tegen het verdwijnen van de fellows. Het bestuur handhaaft in de nieuwe organisatiestructuur uiteindelijk de fellows, maar besloot wel specifieke criteria te hanteren. Fellows moeten in het vervolg aantoonbaar banden hebben met het UU-onderzoek en krijgen expliciet de opdracht om de samenwerking met de universiteit te versterken.

Geen gevolgen voor studenten
De reorganisatie raakt vooral de academische staf. Voor verreweg de meeste stafleden verandert echter slechts hun positie in de organisatie. Door de aanstelling van de zes clusterhoofden voor 0,3 fte stijgen de personeelslasten van het UCU wel met zo’n 40.000 euro per jaar.

Studenten gaan naar de mening van Dean Kennedy niets merken van de wijziging. Ze zouden vooral de vruchten kunnen plukken van de flexibelere clusterindeling die combinaties van tracks vergemakkelijkt. Tijdens de bijeenkomst maandag bleek dat sommige medewerkers nog wel wat vragen hadden, onder meer over de toekomstige omschrijving van de majors die studenten volgen. Die is nu nog gekoppeld aan de huidige departementen ‘Science’, ‘Humanities’ of Social Sciences. Volgens Kennedy moet daar nog naar gekeken worden, maar hij verwacht daarbij geen grote problemen.

Het plan wordt de komende maand besproken met de College Council. De bedoeling is dat de nieuwe organisatie in augustus van dit jaar van start gaat.

Advertentie