'Rethink UU heeft steun van 15 procent wetenschappelijke staf'

Actiegroep Rethink UU stelt dat 15 procent van alle aan de UU verbonden wetenschappers hun roep om universitaire hervorming steunt. Vooral in de faculteit Geesteswetenschappen is de bijval groot.

Het is nu bijna een maand geleden dat actiebrief Rethink UU een open brief publiceerde met daarin zorgen over en onvrede met de manier waarop de universiteit op dit moment functioneert. Tussen de 450 en 500 UU'ers hebben inmiddels hun handtekening onder de brief gezet.

Wie die ondertekenaars zijn? Studenten, wat ondersteunend personeel maar met name wetenschappers. En dan vooral docenten en onderzoekers van de faculteit Geesteswetenschappen. 

Deze week schreef actiegroep Rethink UU in haar dagelijkse nieuwsbrief dat 15 procent van de wetenschappers inmiddels achter de open brief staat. "Rethink represents 15% of the academic staff, and is still growing."

Een op de zeven Utrechtse wetenschappers (van promovendi tot hoogleraren) zou de grieven van Rethink UU delen. Gezien de soms magere opkomst bij vergaderingen van de actiegroep besloten wij die claim te checken: klopt het dat Rethink UU 15 procent van de wetenschappers vertegenwoordigd?

Historicus Remco Raben, een van de initiatiefnemers van Rethink UU, heeft voor de berekening gekeken naar het aantal wetenschappers dat de UU in dienst heeft ("ruim 3000") en het aantal wetenschappers dat de open brief heeft ondertekend. Die laatste groep zou circa 440 man sterk zijn, waarbij studenten die de brief ondertekenden buiten beschouwing zijn gelaten. 440/3000 = bijna 15 procent.

Helemaal accuraat zijn die cijfers niet. Ten eerste: het totale aantal wetenschappelijke aanstellingen aan de UU is 3316, staat in het jaarverslag van de UU. Iets meer dan "ruim 3000".

Ten tweede: het aantal wetenschappers dat de open brief heeft ondertekend, ligt in werkelijkheid lager. De laatste gepubliceerde lijst telt 453 namen. Dat zijn niet alleen wetenschappers. Op de lijst staan ook 65 studenten, en enkele tientallen niet-wetenschappers, die ondersteunend werk verrichten. 

De rekensom van DUB levert dus andere cijfers op: ruim 350 wetenschappers hebben de open brief van Rethink UU momenteel ondertekend. Dat is 10/11 procent van de wetenschappers die in dienst van de UU is. 

Remco Raben blijft staan achter zijn oorspronkelijke berekening. "Ik heb nooit geschreven dat die 15 procent alleen ondertekenaars zijn. Ik tel ook niet-ondertekenaars mee die wel geabonneerd zijn op de dagelijkse nieuwsbrief van Rethink UU. Ook merken wij in gesprekken binnen de faculteiten Geesteswetenschappen en REBO dat er daar nog veel meer aanhang is. Maar niet iedereen durft de open brief te tekenen of heeft de weg naar de open brief weten te vinden."

Ook zou de laatst gepubliceerde lijst signatories volgens Raben inmiddels gedateerd zijn. "We hebben al weer enkele tientallen nieuwe aanmeldingen."

Binnen de faculteit Geesteswetenschappen is de steun voor Rethink UU het sterkst. Circa 200 alfawetenschappers hebben de open brief ondertekend. Dat is bijna 40 procent van het totale aantal wetenschappers ( = 515) dat verbonden is aan die faculteit. 

De open brief van Rethink UU werd eind maart gepubliceerd. In die brief staan tal van grieven: de werkdruk is te hoog, te veel docenten hebben een tijdelijk contract, de universiteit wordt top-down bestuurd en medezeggenschapsraden hebben te weinig inspraak. De brief moet aanzetten tot een breed gedragen debat over de koers van de Universiteit Utrecht. Daarna is het de bedoeling om met concrete voorstellen de universiteit te hervormen.

Vorige week kwam het CvB met een schriftelijke reactie op de brief van Rethink UU. Daarin kondigt het universitaire bestuur aan dat er een taskforce wordt ingesteld die onderzoekt hoe de betrokkenheid van medewerkers en studenten bij medezeggenschap vergroot kan worden. De kritiek dat de UU top-down bestuurd wordt, wordt door het CvB van tafel geschoven. Bij besluitvorming zou de stem van studenten en docenten wel degelijk gehoord worden.

Advertentie