Oplevering weer uitgesteld

RIVM niet eerder dan 2025 naar De Uithof

Foto DUB

Minister Kuipers maakte de nieuwe vertraging vorige week bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Op dit moment lopen er twee geschilprocedures over extra werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. De projectontwikkelaar heeft daarbij laten weten dat het gebouw met achttien verdiepingen niet voor 2025 af zal zijn.

Aanvankelijk zou de oplevering van het nieuwe RIVM-hoofdkantoor waar ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een plek krijgt, al in 2018 plaatsvinden. Maar al in een vroeg stadium bleek dat het gebouw in het geplande ontwerp te gevoelig was voor trillingen van verkeer en dat forse aanpassingen noodzakelijk waren.

Daarna gooide corona roet in het eten. Vorig jaar meldde het kabinet dat ook de nieuwe opleverdatum van eind 2021 niet gehaald werd. Er moest rekening worden gehouden met een vertraging van 12 tot 18 maanden. Dat wordt nu nog eens zo’n twee jaar meer.

De uitspraken in de geschilzaken worden begin volgend jaar verwacht. Dan zal ook duidelijk zijn in welke mate de begroting, die ooit was vastgesteld op 267 miljoen euro, wordt overschreden.

In het nieuwe gebouw moeten uiteindelijk meer dan 2000 medewerkers komen te werken.

Advertentie